وبینار آموزشی آشنایی با مشخصات نشانگرهای رنگی تغذیه ای ویژه دانش آموزان دوم دبستان
به همت معاونت غذا و دارو

وبینار آموزشی آشنایی با مشخصات نشانگرهای رنگی تغذیه ای ویژه دانش آموزان دوم دبستان

وبینار آموزشی آشنایی با مشخصات برچسب محصولات داخلی و نشانگرهای رنگی به صورت وب کم باهدف افزایش آگاهی دانش آموزان پایه دوم دبستان در معاونت غذا و دارو برگزار شد.

برگزاری هفتمین جلسه شورای فرهنگی

برگزاری هفتمین جلسه شورای فرهنگی

هفتمین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران روز شنبه 20 دی 99 با حضور دکتر عباسعلی کریمی، رئیس دانشگاه در سالن شواری حکیم برگزار شد.