گالری عکس مرتبط
  • تاریخ انتشار : 99/08/03 - 13:57
  • تعداد بازدید خبر : 30
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

جلسه دفاع از پایان نامه پرتو فتحی آذرخوارانی دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی برگزار شد

پرتو فتحی آذرخوارانی دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی دانشکده مجازی از پایان نامه خود با عنوان " تعیین عوامل موثر بر صداقت علمی دانشجویان در آموزش های مجازی و شناسایی اولویت این عوامل در دانشگاه علوم پزشکی تهران " دفاع کرد.

162920.mp3 جلسه دفاع از پایان نامه پرتو فتحی آذرخوارانی دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده مجازی، پرتو فتحی آذرخوارانی دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی این دانشکده؛ از پایان نامه خود با عنوان " تعیین عوامل موثر بر صداقت علمی دانشجویان در آموزش های مجازی و شناسایی اولویت این عوامل در دانشگاه علوم پزشکی تهران " در آخرین هفته مهر ماه 99 دفاع کرد و مطابق با اهداف مورد نظر و از این طریق طراحی و تدوین پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر صداقت علمی دانشجویان در آموزش های مجازی بر اساس متون علمی انجام شد تا اولویت این عوامل در دانشگاه علوم پزشکی تهران تعیین شود.

 نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عدم صداقت علمی که همواره یکی از اساسی ترین چالش های استفاده از آموزش مجازی است تحت تاثیر چند عامل کلی قرار دارد که به ترتیب اولویت و اهمیت شامل عوامل آموزشی، عوامل فرا شناختی، عوامل انگیزشی، عوامل فرهنگی و عوامل فردی بودند.

توضیح اینکه دکتر میترا ذوالفقاری استاد راهنما، دکتر عیسی رضایی استاد مشاور این پژوهش بودند. دکتر فاطمه حاجی علی عسگری و دکتر سمیه برجعلی لو داوری آن را بر عهده داشتند. دکتر برجعلی لو به عنوان ناظر و نماینده دانشکده مجازی نیز در این جلسه حضور داشتند.

  • گروه خبری : دانشکده مجازی
  • کد خبر : 162920
خبرنگار
سیده کاملیا  داودزاده

سیده کاملیا داودزاده

تصاویر

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید