1 مورد یافت شد

مراسم بزرگداشت روز ملی آمار در دانشگاه برگزار شد/ هیچ برنامه توسعه‌ای بدون در اختیار داشتن آمار صحیح در سازمان تحقیق نمی‌یابد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/مراسم-بزرگداشت-روز-ملی-آمار-در-دانشگاه-برگزار-شد⁄-هیچ-برنامه-توسعه‌ای-بدون-در-اختیار-داشتن-آمار-صحیح-در-سازمان-تحقیق-نمی‌یابد

اباذری رئیس اداره آمار به موضوع برنامه حذف فرم‌های کاغذی آمار روزانه در بخش‌های بیمارستان‌های دانشگاه اشاره کرد و مراحل پیش‌بینی‌شده برای آن را توضیح داد. وی در انتها ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال 98 فرآیندهای این کار با...