6 مورد یافت شد

بازدید گروه مدیریت ایمنی بیمار از بخش CICU مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-گروه-مدیریت-ایمنی-بیمار-از-بخش-CICU-مرکز-طبی-کودکان

ایمنی_بیمار_ خبرنگار لیلایوسفی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دومین بازدید دوره ای تیم مدیریت ایمنی بیمار مجتمع بیمارستانی امیراعلم از بخش‌های بستری

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دومین-بازدید-دوره-ای-تیم-مدیریت-ایمنی-بیمار-مجتمع-بیمارستانی-امیراعلم-از-بخش‌های-بستری/159182

ایمنی_بیمار_ خبرنگار زینتجعفرقلی تصاویر اخبار مرتبط بازدید تیم مدیریت ایمنی بیمار مجتمع بیمارستانی امیراعلم از بخش‌های بستری مبتلایان کوید -۱۹ تیم مدیریت ایمنی بیمار از بخش‌های بستری مبتلایان...

جلسه مدیریت ایمنی بیمار بخش دیالیز مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-جلسه-مدیریت-ایمنی-بیمار-بخش-دیالیز-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/157004

ایمنی_بیمار_بخش_دیالیز_مجتمع_بیمارستانی_اماممجتمع_بیمارستانی_امام عکاس شهرهبیات لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

در جلسه کمیته ایمنی بیمار بیمارستان فارابی موضوع بیماری کووید-19 بررسی شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/در-جلسه-کمیته-ایمنی-بیمار-بیمارستان-فارابی-موضوع-بیماری-کووید–19-بررسی-شد/151399

ایمنی_بیمار_بیمارستان_فارابیکووید19ویروس_کرونا خبرنگار حمیده امیدوار اخبار مرتبط مقابله با کووید-19، اولویت اصلی کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی با هدف بررسی راه های مقابله...

گزارش تصویری جلسه کمیته ایمنی بیمار بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/گزارش-تصویری-جلسه-کمیته-ایمنی-بیمار-بیمارستان-فارابی/151343

ایمنی_بیمار_بیمارستان_فارابیبیمارستان_فارابیکووید-19هماهنگی_مقابله_با_بحران_کووید_19_ عکاس حمیده امیدوار گالری عکس مرتبط برگزاری جلسه فوق العاده هیئت رئیسه بیمارستان فارابی برای مقابله با بحران کووید 19 (کرونا ویروس...

گزارش تصویری بازدید گروه ایمنی بیمار از واحد تاسیسات مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/گزارش-تصویری-بازدید-گروه-ایمنی-بیمار-از-واحد-تاسیسات-مرکز-طبی-کودکان-/150683

ایمنی_بیمار_ عکاس لیلایوسفی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...