3 مورد یافت شد

دکتر محسن آرمیده: در بحران کرونا هم بهداشت و درمان و هم مردم خوب عمل کردند

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/دکتر-محسن-آرمیده:-در-بحران-کرونا-هم-بهداشت-و-درمان-و-هم-مردم-خوب-عمل-کردند-/160158

بخش_اورژانس_بیمارستان_بهارلوکرونا_را_شکست_میدهیم فیلمبردار/ تدوین کننده مجید بابایی گالری فیلم مرتبط دکتر کریمی: ویروس کرونا من را قوی تر کرد شهناز راحمی: ارزش های انسانی که والاتر از دیگر ارزش ها است، در جامعه ما...

برگزاری جلسه کمیته ارتقای راهبردی خدمات بخش اورژانس در مرکز آموزشی درمانی بهارلو

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/برگزاری-جلسه-کمیته-ارتقای-راهبردی-خدمات-بخش-اورژانس-در-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو/158558

بخش_اورژانس خبرنگار فهیمهنجاری اخبار مرتبط برگزاری کمیته ارتقای خدمات راهبردی بخش اورژانس در مرکز آموزشی درمانی بهارلو در کمیته ارتقای راهبردی خدمات بخش اورژانس، امکان حذف اعلام کد CPR در اورژانس جنرال بررسی...

مجتمع بیمارستانی یاس

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/ارزيابي-عملكرد-طرح-غربالگري-مراجعين-در-بخش-اورژانس-مجتمع-بیمارستانی-یاس-/153167

بخش_اورژانسبخش_اورژانس_مجتمع_بیمارستانی_یاس خبرنگار زهرااحمدی اخبار مرتبط بازدید کادر مدیریت مجتمع بیمارستانی یاس از بخش های بیمارستان در دومین روز از نوروز 1399 رئیس، مدیر و معاون درمان مجتمع بیمارستانی یاس از بخش...