1 مورد یافت شد

برگزاری مراسم جشن عید سعید غدیر خم در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/برگزاری-مراسم-جشن-عید-سعید-غدیر-خم-در-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/160030

برگزاری مراسم جشن عید سعید غدیر خم در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تاریخ انتشار : 99/05/16- 14:05 تعداد بازدید خبر : برگزاری مراسم جشن عید سعید غدیر خم در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ...