14 مورد یافت شد

دومین روز برگزاری آزمون جامع گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط در دانشکده بهداشت

https://pr.tums.ac.ir/عکس/دومین-روز-برگزاری-آزمون-جامع-گروه-آموزشی-مهندسی-بهداشت-محیط-در-دانشکده-بهداشت/161080

بهداشت_محیطدانشکده_بهداشت_دانشگاه_علوم_پزشکی_تهران عکاس آرزو نادرفر گالری عکس مرتبط آزمون جامع گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود...

آزمون جامع گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://pr.tums.ac.ir/عکس/آزمون-جامع-گروه-آموزشی-مهندسی-بهداشت-محیط-در-دانشکده-بهداشت-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-/160927

بهداشت_محیط عکاس آرزو نادرفر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه کمیته مرداد ماه کنترل عفونت و بهداشت محیط در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-مرداد-ماه-کنترل-عفونت-و-بهداشت-محیط-در-بیمارستان-آرش/160375

بهداشت_محیط خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری بیست و دومین همایش ملی بهداشت محیط ایران در دانشکده بهداشت

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-بیست-و-دومین-همایش-ملی-بهداشت-محیط-ایران-در-دانشکده-بهداشت--/160286

بهداشت_محیط_ایران خبرنگار نسیبهجلالوند گالری عکس مرتبط بیست و دومین همایش ملی بهداشت محیطدر دانشکده بهداشت (وبینار) لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

بیست و دومین همایش ملی بهداشت محیط در دانشکده بهداشت (وبینار)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/بیست-و-دومین-همایش-ملی-بهداشت-محیط--در-دانشکده-بهداشت-(وبینار)/160275

بهداشت_محیطبیست_و_دومین_همایش_ملی_بهداشت_محیطوبینار عکاس آرزو نادرفر گالری عکس مرتبط نشست هماهنگی برگزاری همایش بهداشت محیط در دانشکده بهداشت لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

سومین جلسه کمیته بهداشت محیط مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/سومین-جلسه-کمیته-بهداشت-محیط-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/159918

بهداشت_محیط_مجتمع_بیمارستانی_امام عکاس اخبار مرتبط دومین جلسه کمیته بهداشت محیط درمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد دومین جلسه کمیته بهداشت محیط مشکلات بهداشتی و بهسازی اورژانس‌ها و نحوه‌ی پیگیری مشکلات بهسازی...

توقیف 2 هزار 500 کیلوگرم خرما فاقد مجوز در میدان تره بار مرکزی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/توقیف-2-هزار-500-کیلوگرم-خرما-فاقد-مجوز-در-میدان-تره-بار-مرکزی-/159263

بهداشت_محیط خبرنگار نگارديوبندي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

عملکرد واحد بهداشت محیط بیمارستان فارابی در سه ماهه اول 99 بررسی شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/عملکرد-واحد-بهداشت-محیط-بیمارستان-فارابی-در-سه-ماهه-اول-99-بررسی-شد/159189

بهداشت_محیطکووید_19ویروس_کروناکرونا_را_شکست_میدهیمزندگی_جریان_داردمن_ماسک_میزنم خبرنگار حمیده امیدوار گالری عکس مرتبط برگزاری جلسه تیرماه 99 کمیته بهداشت محیط بیمارستان فارابی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود...

عملکرد فصل بهار 99 واحد بهداشت محیط بیمارستان فارابی بررسی شد

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/عملکرد-فصل-بهار-99-واحد-بهداشت-محیط-بیمارستان-فارابی-بررسی-شد/159180

بهداشت_محیط_بیمارستان_فارابیبهداشت_محیط خبرنگار حمیده امیدوار گالری عکس مرتبط برگزاری جلسه تیرماه 99 کمیته بهداشت محیط بیمارستان فارابی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

برگزاری جلسه تیرماه 99 کمیته بهداشت محیط بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/برگزاری-جلسه-تیرماه-99-کمیته-بهداشت-محیط-بیمارستان-فارابی/159166

بهداشت_محیط_بیمارستان_فارابیبیمارستان_فارابی عکاس حمیده امیدوار لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...