380 مورد یافت شد

کارگاه مجازی منتورینگ دستیاران در بیمارستان فارابی برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/کارگاه-مجازی-منتورینگ-دستیاران-در-بیمارستان-فارابی-برگزار-شد/194849

بیمارستان فارابی برگزار شد گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1400/05/01 - 13:05 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> در راستای توانمندسازی اعضای هیئت علمی کارگاه مجازی...

دسترسی آسان به فیلم های آموزشی چشم پزشکی بیمارستان فارابی فراهم شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دسترسی-آسان-به-فیلم-های-آموزشی-چشم-پزشکی-بیمارستان-فارابی-فراهم-شد/194782

بیمارستان فارابی فراهم شد گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1400/04/30 - 07:28 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> راه اندازی کانال آپارات بیمارستان فارابی دسترسی آسان به...

انتصاب مجدد دکتر محمدرضا اکبری به عنوان مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/انتصاب-مجدد-دکتر-محمدرضا-اکبری-به-عنوان-مدیر-گروه-چشم-پزشکی-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران/194794

بیمارستان فارابی، دکتر عباسعلی کریمی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران در حکمی دکتر محمدرضا اکبری را برای یک دوره دیگر به عنوان مدیر گروه چشم پزشکی این دانشگاه منصوب کرد. در متن این حکم آمده است: جناب آقای دکتر محمدرضا اکبری باغبانی استاد محترم گروه...

بررسی فعالیت های واحد بهداشت محیط بیمارستان فارابی در زمینه بهبود کیفیت آب مصرفی

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/بررسی-فعالیت-های-واحد-بهداشت-محیط-بیمارستان-فارابی-در-زمینه-بهبود-کیفیت-آب-مصرفی/194784

بیمارستان فارابی در زمینه بهبود کیفیت آب مصرفی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1400/04/29 - 07:38 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> جلسه کمیته بهداشت محیط بیمارستان...

کنترل عفونت و اقدامات پیشگیرانه در همه گیری کرونا

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/کنترل-عفونت-و-اقدامات-پیشگیرانه-در-همه-گیری-کرونا/193515

بیمارستان فارابی مطرح شد کنترل عفونت و اقدامات پیشگیرانه در همه گیری کرونا با توجه به اینکه کشور ما وارد پیک پنجم کرونا شده و اهمیت پیشگیری از انتقال این ویروس، کنفرانس هفتگی بیمارستان فارابی به کنترل عفونت و اقدامات پیشگیرانه در همه گیری کرونا...

مدیر برنامه دستیاری بیمارستان فارابی: آزمون استدلال بالینی مشابه وضعیتی است که یک پزشک در برخورد با بیمار واقعی آن را تجربه می کند

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-فارابی/مدیر-برنامه-دستیاری-بیمارستان-فارابی:-آزمون-استدلال-بالینی-مشابه-وضعیتی-است-که-یک-پزشک-در-برخورد-با-بیمار-واقعی-آن-را-تجربه-می-کند/193368

بیمارستان فارابی: آزمون استدلال بالینی مشابه وضعیتی است که یک پزشک در برخورد با بیمار واقعی آن را تجربه می کند گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1400/04/24 - 12:42 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

بازدید کارشناسان اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت از بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/بازدید-کارشناسان-اداره-مددکاری-اجتماعی-وزارت-بهداشت-از-بیمارستان-فارابی/193291

بیمارستان فارابی تاریخ انتشار : 1400/04/22 - 14:36 تعداد بازدید خبر : بازدید کارشناسان اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت از بیمارستان فارابی 193291.mp3 بازدید کارشناسان اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت از...

بررسی روش های مدیریت و کاهش مصرف انرژی در جلسه کمیته مدیریت خطر، حوادث و پدافند غیرعامل بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/بررسی-روش-های-مدیریت-و-کاهش-مصرف-انرژی-در-جلسه-کمیته-مدیریت-خطر،-حوادث-و-پدافند-غیرعامل-بیمارستان-فارابی/193265

بیمارستان فارابی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1400/04/22 - 07:22 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> بررسی روش های مدیریت و کاهش مصرف انرژی در جلسه کمیته مدیریت خطر،...

بررسی برنامه های آموزشی جدید واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان فارابی برای کارکنان

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/بررسی-برنامه-های-آموزشی-جدید-واحد-بهداشت-حرفه-ای-بیمارستان-فارابی-برای-کارکنان/193259

بیمارستان فارابی برای کارکنان گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1400/04/21 - 07:16 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان فارابی...

افزایش متقاضیان تحصیل در دوره های فلوشیپ بین الملل بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/افزایش-متقاضیان-تحصیل-در-دوره-های-فلوشیپ-بین-الملل-بیمارستان-فارابی/193258

بیمارستان فارابی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1400/04/21 - 07:00 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> جلسه مصاحبه پذیرش فلوشیپ بین الملل گروه رتین بیمارستان فارابی...