5 مورد یافت شد

محمدرضا صادقی: در بحران کرونا عاشقانه کار کردن و از جان مايه گذاشتن کادر درماني ستودني بود

https://pr.tums.ac.ir/ستاد-مرکزی-روابط-عمومی/محمدرضا-صادقی:-در-بحران-کرونا-عاشقانه-کار-کردن-و-از-جان-مايه-گذاشتن-کادر-درماني--ستودني-بود/160970

بیمارستان_امام_خمینیمحمد_رضا_صادقیکرونا_ویروس_را_شکست_میدهیم فیلمبردار/ تدوین کننده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دکتر علی گنجعلی خان: مشکلي نداريم و روز به روز بر اساس مراجعه بيماران کرونا تصميم مي گيريم

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/دکتر-علی-گنجعلی-خان:-مشکلي-نداريم-و-روز-به-روز-بر-اساس-مراجعه-بيماران-کرونا-تصميم-مي-گيريم-/160335

بیمارستان_امام_خمینیدکتر_علی_گنجعلی_خان_حاکمیکرونا_را_شکست_میدهیم فیلمبردار/ تدوین کننده حمیده ایزدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

انجام موفقیت آمیز دو پیوند کبد از یک دهنده مرگ مغزی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/انجام-موفقیت-آمیز-دو-پیوند-کبد-از-یک-دهنده-مرگ-مغزی-در-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/159587

بیمارستان_امام_خمینی_ خبرنگار شهرهبیات گالری عکس مرتبط انجام موفقیت آمیز دو عمل پیوند کبد از یک دهنده مرگ مغزی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در بحران کرونا لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر...

دکتر حسین قناعتی: به حضور مردم در بحران کرونا نمره بالا می دهم؛ این یک دستاورد ملی است که باید قدر آن را دانست

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/دکتر-حسین-قناعتی:-به-حضور-مردم-در-بحران-کرونا-نمره-بالا-می-دهم؛-این-یک-دستاورد-ملی-است-که-باید-قدر-آن-را-دانست/159464

بیمارستان_امام_خمینیکرونا_را_شکست_میدهیم فیلمبردار/ تدوین کننده سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

مصاحبه با دکتر نظامی، مدیر داروخانه بستری مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) در خصوص آمادگی این داروخانه در مقابل کرونا

https://pr.tums.ac.ir/مصاحبه/مصاحبه-با-دکتر-نظامی،-مدیر-داروخانه-بستری-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی(ره)-در-خصوص-آمادگی-این-داروخانه-در-مقابل-کرونا/151968

بیمارستان_امام_خمینی فیلمبردار/ تدوین کننده مهديكيهان- عكاس لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...