73 مورد یافت شد

کسب رتبه برتر بیمارستان آرش در برگزاری کلاس های مجازی پرستاری

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/کسب-رتبه-برتر-بیمارستان-آرش-در-برگزاری-کلاس-های-مجازی-پرستاری/161519

بیمارستان_جامع_بانوان_آرش خبرنگار سارا احمدی زاده تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه کمیته شهریور ماه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت، بیمه و درآمد در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-شهریور-ماه-مدیریت-و-فناوری-اطلاعات-سلامت،-بیمه-و-درآمد-در-بیمارستان-آرش/161472

بیمارستان_جامع_بانوان_آرشکمیته_مدیریت_و_فناوری_اطلاعات_سلامت،بیمه_و_درآمد خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه کمیته شهریور ماه اخلاق و اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-شهریور-ماه-اخلاق-و-اقتصاد-درمان،-دارو-و-تجهیزات-پزشکی-در-بیمارستان-آرش/161469

بیمارستان_جامع_بانوان_آرشکمیته_اقتصاد_درمان،_دارو_و_تجهیزات_پزشکیکمیته_اخلاق خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بازدید مدیریتی شهریور ماه رئیس بیمارستان جامع بانوان آرش از بخش های نوزادان

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/بازدید-مدیریتی-شهریور-ماه-رئیس-بیمارستان-جامع-بانوان-آرش-از-بخش-های-نوزادان/161283

بیمارستان_جامع_بانوان_آرشبازدید_مدیریتیNICU خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بازدید مدیریتی شهریور ماه رئیس بیمارستان آرش از بخش های نوزادان

https://pr.tums.ac.ir/عکس/بازدید-مدیریتی-شهریور-ماه-رئیس-بیمارستان-آرش-از-بخش-های-نوزادان/161282

بیمارستان_جامع_بانوان_آرش عکاس سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه شهریور ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-شهریور-ماه-کمیته-ترویج-زایمان-طبیعی-و-تغذیه-با-شیر-مادر-در-بیمارستان-آرش/161278

بیمارستان_جامع_بانوان_آرشکمیته_ترویج_زایمان_طبیعی_و_تغذیه_با_شیر_ خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه کمیته شهریورماه حفاظت فردی و بحران در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-شهریورماه-حفاظت-فردی-و-بحران-در-بیمارستان-آرش/161225

بیمارستان_جامع_بانوان_آرشکمیته_حفاظت_فردی_و_بحران_ خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه کمیته شهریورماه کنترل عفونت در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-شهریورماه-کنترل-عفونت-در-بیمارستان-آرش/161219

بیمارستان_جامع_بانوان_آرشکمیته_کنترل_عفونت_ خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار شهریور ماه رئیس بیمارستان آرش از بخش لیبر

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-مدیریتی-ایمنی-بیمار-شهریور-ماه-رئیس-بیمارستان-آرش-از-بخش-لیبر/161194

بیمارستان_جامع_بانوان_آرش خبرنگار سارا احمدی زاده گالری عکس مرتبط بازدید مدیریتی شهریور ماه از بخش لیبر بیمارستان جامع بانوان آرش لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

پیام تسلیت رئیس بیمارستان جامع بانوان آرش به مناسبت درگذشت مادر دکتر مرضیه وحید دستجردی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/پیام-تسلیت-رئیس-بیمارستان-جامع-بانوان-آرش-به-مناسبت-درگذشت-مادر-دکتر-مرضیه-وحید-دستجردی/161165

بیمارستان_جامع_بانوان_آرشدکتر_مرضیه_وحید_دستجردیدکتر_لادن_کاشانی خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...