124 مورد یافت شد

برگزاری جلسه اعضای کارگروه مرگ‌ومیر پریناتال معاونت درمان دانشگاه در بیمارستان شریعتی

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/برگزاری-جلسه-اعضای-کارگروه-مرگ‌ومیر-پریناتال-معاونت-درمان-دانشگاه-در-بیمارستان-شریعتی--/161689

بیمارستان_شریعتیمعاونت_درمان_دانشگاه خبرنگار فرانکمعصومي فرد تصاویر اخبار مرتبط جلسه کمیته مرگ‌ومیر پریناتال بیمارستان شریعتی برگزار شد اعضای کمیته مرگ‌ومیر پریناتال بیمارستان شریعتی تشکیل جلسه...

جلسه کمیته مرگ‌ومیر پریناتال بیمارستان شریعتی برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/جلسه-کمیته-مرگ‌ومیر-پریناتال-بیمارستان-شریعتی-برگزار-شد/161688

بیمارستان_شریعتیمعاونت_درمان_دانشگاه خبرنگار فرانکمعصومي فرد تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه تیم مدیریت و رهبری بیمارستان شریعتی با اولویت بررسی بخش های کرونا

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/برگزاری-جلسه-تیم-مدیریت-و-رهبری-بیمارستان-شریعتی--با-اولویت-بررسی-بخش-های-کرونا-/161686

بیمارستان_شریعتیویروس_کرونا خبرنگار فرانکمعصومي فرد تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دکتر مجید سروری: جنس بحران تلخ است و شيريني آن واکنش هايي است که آدم هاي بحران از خودشان نشان مي دهند

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/دکتر-مجید-سروری:-جنس-بحران-تلخ-است-و-شيريني-آن-واکنش-هايي-است-که-آدم-هاي-بحران-از-خودشان-نشان-مي-دهند/160960

بیمارستان_شریعتیدکتر_مجید_سروری فیلمبردار/ تدوین کننده حمیده ایزدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دکتر محمد عبداللهی: براي دانشجوي پزشکي که بايد بيمار ببيند درس هاي آموزشي با فضاي مجازي حل شدني نيست

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/دکتر-محمد-عبداللهی:-براي-دانشجوي-پزشکي-که-بايد-بيمار-ببيند-درس-هاي-آموزشي-با-فضاي-مجازي-حل-شدني-نيست/160959

بیمارستان_شریعتیدکتر_محمد_عبداللهی فیلمبردار/ تدوین کننده حمیده ایزدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

مهندس آرمین عطایی: بخش دياليز بيماران کرونايي را در کمتر از 24 ساعت راه اندازي کرديم

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-دانشگاه/مهندس-آرمین-عطایی:-بخش-دياليز-بيماران-کرونايي-را-در-کمتر-از-24-ساعت-راه-اندازي-کرديم-/160980

بیمارستان_شریعتیمهندس_آرمین_عطاییکرونا_را_شکست_میدهیم فیلمبردار/ تدوین کننده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

تشکیل جلسه کمیته بحران بیمارستان شریعتی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/تشکیل-جلسه-کمیته-بحران-بیمارستان-شریعتی/161565

بیمارستان_شریعتیکمیته_بحران خبرنگار فرانکمعصومي فرد لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دکتر ندا علیجانی: کرونا باعث افزايش آموزش هاي مجازي شد و همه ما با شبکه مجازي ارتباط برقرار کرديم

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/دکتر-ندا-علیجانی:-کرونا-باعث-افزايش-آموزش-هاي-مجازي-شد-و-همه-ما-با-شبکه-مجازي-ارتباط-برقرار-کرديم-/160965

بیمارستان_شریعتیدکتر_ندا_علیجانیکرونا_را_شکست_میدهیم فیلمبردار/ تدوین کننده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

#وبینار #پرستاری

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/وبینار-های-ایمنی-بیمار-و-آموزش-به-بیمار-در-بیمارستان-شریعتی-برگزار-شد/161516

بیمارستان_شریعتیوبینار_آموزشی خبرنگار فرانکمعصومي فرد تصاویر اخبار مرتبط دفتر پرستاری بیمارستان شریعتی وبینار ثبت صحیح اقدامات پرستاری را برگزار کرد وبینار ثبت صحیح اقدامات پرستاری با همکاری دفتر...

#وبینار #پرستاری

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دفتر-پرستاری-بیمارستان-شریعتی-وبینار-ثبت-صحیح-اقدامات-پرستاری-را-برگزار-کرد/161436

بیمارستان_شریعتیوبینار_#پرستاری خبرنگار فرانکمعصومي فرد تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...