4 مورد یافت شد

برگزاری سومین جلسه مورنینگ مجازی بیماران بستری کووید 19 با مشارکت ستاد مقابله با کرونای کلان شهر تهران در شبکه مجازی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/برگزاری-سومین-جلسه-مورنینگ-مجازی-بیماران-بستری-کووید-19-با-مشارکت-ستاد-مقابله-با-کرونای-کلان-شهر-تهران-در-شبکه-مجازی-معاونت-درمان-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران/160923

جلسه مورنینگ مجازی بیماران بستری کووید 19 با مشارکت ستاد مقابله با کرونای کلان شهر تهران در شبکه مجازی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/06/12- 14:11 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه :...

برگزاری دومین جلسه مورنینگ مجازی بیماران بستری کووید 19 در شبکه اجتماعی اختصاصی درمان دانشگاه به میزبانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-دومین-جلسه-مورنینگ-مجازی-بیماران-بستری-کووید-19-در-شبکه-اجتماعی-اختصاصی-درمان-دانشگاه-به-میزبانی-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/160640

جلسه مورنینگ مجازی بیماران بستری کووید 19 در شبکه اجتماعی اختصاصی درمان دانشگاه به میزبانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/06/02- 12:05 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه :...

فراخوان شرکت در دومین جلسه مورنینگ مجازی بیماران بستری کووید 19 در شبکه اجتماعی اختصاصی درمان دانشگاه به میزبانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/فراخوان-شرکت-در-دومین-جلسه-مورنینگ-مجازی-بیماران-بستری-کووید-19-در-شبکه-اجتماعی-اختصاصی-درمان-دانشگاه-به-میزبانی-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی(ره)/160395

جلسه مورنینگ مجازی بیماران بستری کووید 19 در شبکه اجتماعی اختصاصی درمان دانشگاه به میزبانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/05/27- 14:39 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه :...

برگزاری اولین جلسه مورنینگ مجازی بیماران بستری کووید 19 در شبکه اجتماعی اختصاصی درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران به میزبانی بیمارستان شریعتی

https://pr.tums.ac.ir/معاونت-ها-و-مراکز-ستادی/برگزاری-اولین-جلسه-مورنینگ-مجازی-بیماران-بستری-کووید-19-در-شبکه-اجتماعی-اختصاصی-درمان-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-به-میزبانی-بیمارستان-شریعتی/160289

جلسه مورنینگ مجازی بیماران بستری کووید 19 در شبکه اجتماعی اختصاصی درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران به میزبانی بیمارستان شریعتی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/05/25- 13:22 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه :...