1 مورد یافت شد

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا بخور جوش شیرین برای مقابله با کووید-19 مفید است

https://pr.tums.ac.ir/راهنما-و-دستورالعمل‌ها/-اقدامات-پیشگیری-از-کرونا⁄-پاسخ-به-پرسش-آیا-بخور-جوش-شیرین-برای-مقابله-با-کووید–19-مفید-است/160614

جوش شیرین برای مقابله با کووید-19 مفید است گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/06/23- 09:03 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> ندای تندرستی اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ...