2 مورد یافت شد

قسمت هفتم ثبت خاطرات کرونایی کادر درمانی - بخش عفونی زنان مجتمع بیمارستانی امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/قسمت-هفتم-ثبت-خاطرات-کرونایی-کادر-درمانی-–-بخش-عفونی-زنان-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-/159875

خاطرات_کرونایی_کادر_درمان_مجتمع_بیمارستانی_امامکرونا_را_شکست_می_دهیم فیلمبردار/ تدوین کننده شهرهبیات لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

قسمت دوم خاطرات کرونایی کادر درمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/قسمت-دوم-خاطرات-کرونایی-کادر-درمان-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/158772

خاطرات_کرونایی_کادر_درمان_مجتمع_بیمارستانی_امام فیلمبردار/ تدوین کننده شهرهبیات گالری فیلم مرتبط سریال خاطرات کرونایی از کادر درمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود...