102 مورد یافت شد

دفاع از پایان نامه محمدرضا طاعتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نظارت بر امور دارویی دانشکده مجازی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دفاع-از-پایان-نامه-محمدرضا-طاعتی-دانشجوی-کارشناسی-ارشد-رشته-نظارت-بر-امور-دارویی-دانشکده-مجازی/162101

دانشکده_مجازی خبرنگار سیده کاملیاداودزاده اخبار مرتبط دفاع از پایان نامه مصطفی مرادی دانشجوی کارشناسی ارشد نظارت بر امور داروییدانشکده مجازی مصطفی مرادی از پایان نامه خود با عنوان "بررسی نقش تعدیلگر مدیریت مالی و...

دانشکده مجازی نشست وبیناری Health-Gis و کاربردهای آن در زمان بحران را برگزار می‮کند‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/-دانشکده-مجازی-نشست-وبیناری-Health–Gis-و-کاربردهای-آن-در-زمان-بحران-را-برگزار-می‮کند‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬/162066

دانشکده_مجازی_سلامت_الکترونیک خبرنگار سیده کاملیاداودزاده اخبار مرتبط نشست وبیناری چالش‮ های اخلاقی کپی رایت در فضای مجازی برگزار شد‬‬‬ هشتمین نشست علمی اخلاق در یادگیری الکترونیکی با عنوان «چالش های اخلاقی کپی رایت...

دانشکده مجازی دومین دوره کوتاه مدت «یادگیری الکترونیکی» را برگزار می کند

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دانشکده-مجازی-دومین-دوره-کوتاه-مدت-«یادگیری-الکترونیکی»-را-برگزار-می-کند/162049

دانشکده_مجازی خبرنگار سیده کاملیاداودزاده تصاویر اخبار مرتبط دانشکده مجازی اولین دوره کوتاه مدت 'یادگیری الکترونیکی' را برگزار می کند دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران اولین دوره کوتاه مدت 'یادگیری...

پنجمین همایش انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران در بستر اسکای روم دانشکده مجازی برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/-پنجمین-همایش-انجمن-آسیب-شناسان-دهان،-فک-و-صورت-ایران-در-بستر-اسکای-روم-دانشکده-مجازی-برگزار-شد-/161850

دانشکده_مجازی_همایش_فک_و_دهان خبرنگار سیده کاملیاداودزاده اخبار مرتبط پنجمین همایش آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران در دانشکده دندانپزشکی برگزار می شود پنجمین همایش آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران اسفند ماه 98 در...

گزارش تصویری روزهای اول و دوم پنجمین همایش انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران در بستر اسکای روم دانشکده مجازی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/گزارش-تصویری-روزهای-اول-و-دوم-پنجمین-همایش-انجمن-آسیب-شناسان-دهان،-فک-و-صورت-ایران-در-بستر-اسکای-روم-دانشکده-مجازی-/161842

دانشکده_مجازیهمایش_آنلاینفک_و_دهان عکاس سیده کاملیاداودزاده اخبار مرتبط پنجمین همایش آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران در دانشکده دندانپزشکی برگزار می شود پنجمین همایش آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران اسفند ماه...

گزارش تصویری چهارمین وبینار از سری برنامه های مدیتک با موضوع فناوریهای نوظهور در آموزش پزشکی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/گزارش-تصویری-چهارمین-وبینار-از-سری-برنامه-های-مدیتک-با-موضوع-فناوریهای-نوظهور-در-آموزش-پزشکی-/161820

دانشکده_مجازیمدیتک عکاس سیده کاملیاداودزاده اخبار مرتبط دانشکده مجازی چهارمین وبینار بین المللی فناوری های نوین در آموزش پزشکی را با موضوع فناوریهای نوظهور در آموزش پزشکی برگزار میکند دانشکده مجازی با همکاری...

سومین وبینار از سری برنامه های مدیتک با موضوع شبیه سازی در آموزش پزشکی برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/سومین-وبینار-از-سری-برنامه-های-مدیتک-با-موضوع-شبیه-سازی-در-آموزش-پزشکی-برگزار-شد/161807

دانشکده_مجازی خبرنگار سیده کاملیاداودزاده اخبار مرتبط دانشکده مجازی سومین وبینار بین المللی فناوری های نوین در آموزش پزشکی را با موضوع شبیه سازی در آموزش پزشکی برگزار می‮ کند‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دانشکده مجازی با...

دانشکده مجازی چهارمین وبینار بین المللی فناوری های نوین در آموزش پزشکی را با موضوع فناوریهای نوظهور در آموزش پزشکی برگزار میکند

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/دانشکده-مجازی-چهارمین-وبینار-بین-المللی-فناوری-های-نوین-در-آموزش-پزشکی-را-با-موضوع-فناوریهای-نوظهور-در-آموزش-پزشکی-برگزار-میکند/161715

دانشکده_مجازی_مدیتکآموزش_پزشکی خبرنگار سیده کاملیاداودزاده اخبار مرتبط وبینار بین المللی فناوری های نوین آموزشی در آموزش پزشکی برگزار می شود وبینار بین المللی فناوری های نوین در آموزش پزشکی با حضور اعضای هیئت علمی...

دانشکده مجازی نشست وبیناری کدهای اخلاقی در سلامت از راه دور را برگزار کرد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دانشکده-مجازی-نشست-وبیناری-کدهای-اخلاقی-در-سلامت-از-راه-دور-را-برگزار-کرد/161569

دانشکده_مجازی_تله_مدیسینپزشکی_از_راه_دور_اخلاق_در_فضای_مجازی خبرنگار سیده کاملیاداودزاده اخبار مرتبط دانشکده مجازی نشست وبیناری ارزیابی حرفه ای گری در فضای مجازی را برگزارکرد نهمین نشست علمی اخلاق در یادگیری...

گزارش تصویری نشست وبیناری کدهای اخلاقی در سلامت از دور به میزبانی دانشکده مجازی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/گزارش-تصویری-نشست-وبیناری-کدهای-اخلاقی-در-سلامت-از-دور--به-میزبانی-دانشکده-مجازی-/161566

دانشکده_مجازیاخلاق_در_فضای_مجازیتله_مدیسینسلامت_از_دور_ عکاس سیده کاملیاداودزاده اخبار مرتبط نشست وبیناری چالش‮ های اخلاقی کپی رایت در فضای مجازی برگزار شد‬‬‬ هشتمین نشست علمی اخلاق در یادگیری الکترونیکی با عنوان...