18 مورد یافت شد

تبادل نظر در مورد ایجاد قمر مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه در دانشکده پرستاری و مامایی در نشست مشترک دانشکده پرستاری و مامایی و رئیس مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/-تبادل-نظر-در-مورد-ایجاد-قمر-مرکز-رشد-فناوری-سلامت-دانشگاه-در-دانشکده-پرستاری-و-مامایی-در-نشست-مشترک-دانشکده-پرستاری-و-مامایی-و-رئیس-مرکز-رشد-فناوری-سلامت-دانشگاه/161427

دانشکده_پرستاری_و_ماماییدکتر_علیرضا_نیکبخت_نصرآبادیقمر_مرکز_رشد_فناوری_سلامت_دانشگاه خبرنگار شيما ساداتعطري گالری عکس مرتبط جلسه مشترک دانشکده پرستاری و مامایی با رئیس مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه لیست اخبار 0 نظر...

جلسه مشترک دانشکده پرستاری و مامایی با رئیس مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/عکس/جلسه-مشترک-دانشکده-پرستاری-و-مامایی-با-رئیس-مرکز-رشد-فناوری-سلامت-دانشگاه/161415

دانشکده_پرستاری_و_ماماییمرکز_رشد_فناوری_سلامت_دانشگاه عکاس حسین اکبریان لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بازدید معاون توسعه و برنامه‌ریزی منابع دانشگاه از دانشکده پرستاری و مامایی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/بازدید-معاون-توسعه-و-برنامه‌ریزی-منابع-دانشگاه-از-دانشکده-پرستاری-و-مامایی/160751

دانشکده_پرستاری_و_مامایی عکاس حسین اکبریان لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

انتصاب محمدرضا شهبازی مقدم به معاونت اداری و مالی دانشکده/ قدردانی رئیس دانشکده از دکتر فاطمه نوغانی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/انتصاب-محمدرضا-شهبازی-مقدم-به-معاونت-اداری-و-مالی-دانشکده⁄-قدردانی-رئیس-دانشکده-از-دکتر-فاطمه-نوغانی/160452

دانشکده_پرستاری_و_ماماییحکم_انتصابدکتر_علیرضا_نیکبخت_نصرآبادی خبرنگار شيما ساداتعطري اخبار مرتبط قدردانی از معاون اداری و مالی دانشکده در آخرین جلسه نیمسال تحصیلی جاری هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی در آخرین جلسه...

جلسه راهکارهایی برای وضع مطلوب و ارتقای فضای مجازی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-راهکارهایی-برای-وضع-مطلوب-و-ارتقای-فضای-مجازی/160014

دانشکده_پرستاری_و_ماماییمعاونت_دانشجویی_فرهنگی_دانشگاه خبرنگار شيما ساداتعطري تصاویر لیست اخبار 1 نظر برای این مطلب وجود دارد بهرامی 99/05/19- 08:22 سلام، خوب بود که این جلسه که در رابطه با...

یازدهمین جلسه هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی

https://pr.tums.ac.ir/دانشکده-ها/یازدهمین-جلسه-هیئت-رئیسه-دانشکده-پرستاری-و-مامایی/159959

دانشکده_پرستاری_و_مامایی عکاس حسین اکبریان گالری عکس مرتبط هشتمین جلسه هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی نهمین جلسه هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی دهمین جلسه هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی لیست...

دهمین جلسه هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-دانشگاه/دهمین-جلسه-هیئت-رئیسه-دانشکده-پرستاری-و-مامایی/159703

دانشکده_پرستاری_و_ماماییپرستاریماماییهیئت_رئیسه عکاس حسین اکبریان گالری عکس مرتبط هشتمین جلسه هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی نهمین جلسه هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب...

انتصاب دکتر مهرناز گرانمایه به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی/ قدردانی رئیس دانشکده از دکتر فاطمه واثق رحیم پرور

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/انتصاب-دکتر-مهرناز-گرانمایه-به-عنوان-سرپرست-معاونت-پژوهشی-دانشکده-پرستاری-و-مامایی⁄-قدردانی-رئیس-دانشکده-از-دکتر-فاطمه-واثق-رحیم-پرور/159513

دانشکده_پرستاری_و_ماماییدکتر_علیرضا_نیکبخت_نصرآبادی خبرنگار شيما ساداتعطري لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

نهمین جلسه هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/نهمین-جلسه-هیئت-رئیسه-دانشکده-پرستاری-و-مامایی/159475

دانشکده_پرستاری_و_ماماییدانشکده_پرستاری_و_ماماییپرستاریماماییتهرانشورای_یک عکاس حسین اکبریان گالری عکس مرتبط جلسه هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر...

مسابقه خاطره نویسی پرستاران و ماماها در مقابله با کرونا ویروس

https://pr.tums.ac.ir/عکس/مسابقه-خاطره-نویسی-پرستاران-و-ماماها-در-مقابله-با-کرونا-ویروس/159359

دانشکده_پرستاری_و_ماماییخاطره_نویسی عکاس حسین اکبریان اخبار مرتبط فراخوان مسابقه خاطره نویسی پرستاران و ماماها در مقابله با کرونا ویروس گروه مستندسازی دانشکده پرستاری و مامایی مسابقه خاطره نویسی پرستاران و ماماها...