136 مورد یافت شد

گزارش تصویری جلسه شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/گزارش-تصویری-جلسه-شورای-پژوهشی-دانشکده-پیراپزشکی/161564

دانشکده_پیراپزشکینشست_شورای_پژوهشی عکاس الهامحق شناس لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

گزارش تصویری برگزاری جلسه کمیته دفتر توسعه آموزش دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/گزارش-تصویری-برگزاری-جلسه-کمیته-دفتر-توسعه-آموزش-دانشجویی-دانشکده-پیراپزشکی/161541

دانشکده_پیراپزشکیدفتر_توسعه_آموزش_دانشجویی عکاس الهامحق شناس لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه هم‌اندیشی رئیس دانشکده پیراپزشکی با نمایندگان دانشجویان فوریت‌های پزشکی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-هم‌اندیشی-رئیس-دانشکده-پیراپزشکی-با-نمایندگان-دانشجویان-فوریت‌های-پزشکی/161534

دانشکده_پیراپزشکیفوریت_های_پزشکی خبرنگار الهامحق شناس گالری عکس مرتبط گزارش تصویری جلسه هم اندیشی رئیس دانشکده پیراپزشکی با نمایندگان دانشجویان فوریت های پزشکی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر...

گزارش تصویری جلسه هم اندیشی رئیس دانشکده پیراپزشکی با نمایندگان دانشجویان فوریت های پزشکی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/گزارش-تصویری-جلسه-هم-اندیشی-رئیس-دانشکده-پیراپزشکی-با-نمایندگان-دانشجویان-فوریت-های-پزشکی/161531

دانشکده_پیراپزشکیفوریت_های_پزشکی عکاس الهامحق شناس لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه هم‌اندیشی رئیس دانشکده پیراپزشکی با گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/دانشکده-ها/جلسه-هم‌اندیشی-رئیس-دانشکده-پیراپزشکی-با-گروه-کتابداری-و-اطلاع‌رسانی-پزشکی-برگزار-شد/161518

دانشکده_پیراپزشکیکتابداری_و_اطلاع_رسانی_پزشکی خبرنگار الهامحق شناس گالری عکس مرتبط جلسه هم اندیشی رئیس دانشکده پیراپزشکی با اعضای گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود...

دفاع از پایان نامه الناز آهنج دانشجوی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی دانشکده پیراپزشکی

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/-دفاع-از-پایان-نامه-الناز-آهنج-دانشجوی-کارشناسی-ارشد-رادیوبیولوژی-و-حفاظت-پرتویی-دانشکده-پیراپزشکی/161378

دانشکده_پیراپزشکیدفاع_پایان_نامه_رادیوبیولوژی_حفاظت_پرتویی خبرنگار الهامحق شناس گالری عکس مرتبط دفاع از پایان نامه الناز آهنج دانشجوی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی دانشکده پیراپزشکی لیست اخبار 0 نظر...

بررسی نرم افزار Tritapp در جلسه هیئت رئیسه دانشکده پیراپزشکی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بررسی-نرم-افزار-Tritapp-در-جلسه-هیئت-رئیسه-دانشکده-پیراپزشکی-/161347

دانشکده_پیراپزشکیهئیت_رئیسه_دانشکده خبرنگار الهامحق شناس گالری عکس مرتبط جلسه هیئت رئیسه دانشکده پیراپزشکی با محوریت بررسی نرم افزار Tritapp لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

رئیس دانشکده پیراپزشکی رویکرد دانشکده را در تمامی روندهای روبه‌جلو و مثبت گروه‌های آموزشی حمایتی دانست

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/رئیس-دانشکده-پیراپزشکی-رویکرد-دانشکده-را-در-تمامی-روندهای-روبه‌جلو-و-مثبت-گروه‌های-آموزشی-حمایتی-دانست/161346

دانشکده_پیراپزشکیگروه_مدیریت_اطلاعات_سلامت خبرنگار الهامحق شناس تصاویر گالری عکس مرتبط هم اندیشی رئیس دانشکده پیراپزشکی با اعضای گروه مدیریت اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی لیست اخبار 0 نظر برای این...

هم اندیشی رئیس دانشکده پیراپزشکی با اعضای گروه مدیریت اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-هم-اندیشی-رئیس-دانشکده-پیراپزشکی-با-اعضای-گروه-مدیریت-اطلاعات-سلامت-و-انفورماتیک-پزشکی/161312

دانشکده_پیراپزشکیمددیریت_اطلاعات_سلامتانفورماتیک_پزشکی عکاس الهامحق شناس لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه هیئت رئیسه دانشکده پیراپزشکی با محوریت بررسی نرم افزار Tritapp

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-جلسه-هیئت-رئیسه-دانشکده-پیراپزشکی-با-محوریت-بررسی-نرم-افزار-Tritapp/161310

دانشکده_پیراپزشکیجلسه_هیئت_رئیسه عکاس الهامحق شناس لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...