9 مورد یافت شد

حضور ایران در نشست سران عالی رتبه بهداشت جهان در کارگروه بین الدولی آژانس ملل متحد در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/حضور-ایران-در-نشست-سران-عالی-رتبه-بهداشت-جهان-در-کارگروه-بین-الدولی-آژانس-ملل-متحد-در-زمینه-پیشگیری-و-کنترل-بیماری-های-غیرواگیر-/162010

دکتر_باقر_لاریجانیسازمان_ملل خبرنگار فيروزهحاجي پور لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

در وبينار آموزش پزشكي در دوران پساكوويد مطرح شد: برگزاری وبینارهای بین المللی منشا حرکتی جدید در مسیر بین المللی سازی آموزش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/در-وبينار-آموزش-پزشكي-در-دوران-پساكوويد-مطرح-شد:-برگزاری-وبینارهای-بین-المللی-منشا-حرکتی-جدید-در-مسیر-بین-المللی-سازی-آموزش/161338

دکتر_باقر_لاریجانیدوران_پساکروناکرونا_را_شکست_میدهیم خبرنگار فيروزهحاجي پور لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بنیاد_بین المللی_پوکی_ استخوان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-کنفرانس-مجازی-شورای-مشورتی-خاورمیانه-و-شمال-آفریقا-بنیاد-بین-المللی-پوکی-استخوان/159379

دکتر_باقر_لاریجانیپژوهشگاه_علوم_غدد_و_متابولیسم خبرنگار فيروزهحاجي پور لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

در وبینار همه گیری کووید-19؛ اخلاق و آموزش پزشکی مطرح شد: توزیع منطقی خدمات پیشرفته حیات در کل کشور

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/در-وبینار-همه-گیری-کووید–19؛-اخلاق-و-آموزش-پزشکی-مطرح-شد:-توزیع-منطقی-خدمات-پیشرفته-حیات-در-کل-کشور/159318

دکتر_باقر_لاریجانی خبرنگار فيروزهحاجي پور لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

نشست مجازی چند جانبه مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت در حوزه اخلاق پزشکی منطقه مدیترانه شرقی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/نشست-مجازی-چند-جانبه-مراکز-همکار-سازمان-جهانی-بهداشت-در-حوزه-اخلاق-پزشکی-منطقه-مدیترانه-شرقی/158995

دکتر_باقر_لاریجانیمرکز_تحقیقات_اخلاق_و_تاریخ_پزشکیپژوهشگاه_علوم_غدد_و_متابولیسم خبرنگار فيروزهحاجي پور لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

سمینار مجازی مشترک ایران و اندونزی با موضوع همه گیری کووید19 از منظر اخلاق پزشکی، فرهنگ و مذهب برگزار شد.

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/سمینار-مجازی-مشترک-ایران-و-اندونزی-با-موضوع-همه-گیری-کووید19-از-منظر-اخلاق-پزشکی،-فرهنگ-و-مذهب-برگزار-شد·/158705

دکتر_باقر_لاریجانی خبرنگار فيروزهحاجي پور لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برنامه های روز جهانی میکروبیوم با شعار اهمیت تنوع میکروبی در پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برنامه-های-روز-جهانی-میکروبیوم-با-شعار-اهمیت-تنوع-میکروبی-در-پژوهشگاه-علوم-غدد-و-متابولیسم/158479

دکتر_باقر_لاریجانیپژوهشگاه_علوم_غدد_و_متابولیسمدکتر_هانیه_السادات_اجتهد خبرنگار فيروزهحاجي پور اخبار مرتبط بیست و هفتم ژوئن (ششم تیر) روز جهانی میکروبیوم توسعه دانش میکروبیوتا با بهره مندی از توان پژوهشگران و دانشمندان...

حضور نائب رئیس شورای عالی اخلاق در نشست مجازی شبکه مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت در حوزه اخلاق زیست پزشکی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/حضور-نائب-رئیس-شورای-عالی-اخلاق-در-نشست-مجازی-شبکه-مراکز-همکار-سازمان-جهانی-بهداشت-در-حوزه-اخلاق-زیست-پزشکی/158301

دکتر_باقر_لاریجانیمراکز_همکار_سازمان_جهانی_بهداشتمرکز_تحقیقات_اخلاق_پزشکیپژوهشگاه_علوم_غدد_و_متابولیسم خبرنگار فيروزهحاجي پور لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

دکتر_باقر_لاریجانی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/استاد-ممتاز-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران،-منتخب-جایزه-سالانه-«پزشک-بالینی-بین-المللی»-انجمن-متخصصان-بالینی-غدد-درون-ریز-آمریکا-شد/158005

دکتر_باقر_لاریجانی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/03/25- 09:23 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران، منتخب جایزه...