35 مورد یافت شد

بیست و دومین جلسه برندسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://pr.tums.ac.ir/عکس/بیست-و-دومین-جلسه-برندسازی-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-/162791

بیست و دومین جلسه برندسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاریخ انتشار : 99/07/29- 11:59 تعداد بازدید خبر : بیست و دومین جلسه برندسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران 162791.mp3 بیست و دومین جلسه برندسازی دانشگاه علوم پزشکی...

جلسه کمیته اثر بخشی برندینگ دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/ستاد-مرکزی-روابط-عمومی/جلسه-کمیته-اثر-بخشی-برندینگ-دانشگاه/162741

جلسه کمیته اثر بخشی برندینگ دانشگاه تاریخ انتشار : 99/07/28- 14:27 تعداد بازدید خبر : جلسه کمیته اثر بخشی برندینگ دانشگاه 162741.mp3 جلسه کمیته اثر بخشی برندینگ دانشگاه جلسه کمیته اثربخشی برندینگ...

جلسه کمیته سرآمدی برندسازی دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/عکس/--جلسه-کمیته-سرآمدی-برندسازی-دانشگاه/162614

جلسه کمیته سرآمدی برندسازی دانشگاه تاریخ انتشار : 99/07/23- 14:19 تعداد بازدید خبر : جلسه کمیته سرآمدی برندسازی دانشگاه 162614.mp3 جلسه کمیته سرآمدی برندسازی دانشگاه جلسه کمیته سرآمدی برندسازی دانشگاه...

جلسه کمیته فناوری اطلاعات برندینگ دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/عکس/---جلسه-کمیته-فناوری-اطلاعات-برندینگ-دانشگاه/162544

جلسه کمیته فناوری اطلاعات برندینگ دانشگاه تاریخ انتشار : 99/07/22- 14:06 تعداد بازدید خبر : جلسه کمیته فناوری اطلاعات برندینگ دانشگاه 162544.mp3 جلسه کمیته فناوری اطلاعات برندینگ دانشگاه جلسه کمیته...

دکتر ترابی: در برندسازی بازخوردها بسیار مهم هستند؛ ما باید طالب بازخوردها باشیم

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-ترابی:-در-برندسازی-بازخوردها-بسیار-مهم-هستند؛-ما-باید-طالب-بازخوردها-باشیم/162504

دکتر ترابی: در برندسازی بازخوردها بسیار مهم هستند؛ ما باید طالب بازخوردها باشیم گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/07/22- 00:52 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> تشریح...

دوازدهمین جلسه کمیته اثربخشی برندینگ دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/عکس/دوازدهمین-جلسه-کمیته-اثربخشی-برندینگ-دانشگاه/162486

دوازدهمین جلسه کمیته اثربخشی برندینگ دانشگاه تاریخ انتشار : 99/07/21- 13:04 تعداد بازدید خبر : دوازدهمین جلسه کمیته اثربخشی برندینگ دانشگاه 162486.mp3 دوازدهمین جلسه کمیته اثربخشی برندینگ دانشگاه جلسه...

بیستمین جلسه برندسازی دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/عکس/بیستمین-جلسه-برندسازی-دانشگاه/162298

بیستمین جلسه برندسازی دانشگاه تاریخ انتشار : 99/07/15- 11:54 تعداد بازدید خبر : بیستمین جلسه برندسازی دانشگاه 162298.mp3 بیستمین جلسه برندسازی دانشگاه بیستمین جلسه برندسازی دانشگاه روز سه شنبه 15 مهر...

یازدهمین جلسه کمیته اثربخشی برندینگ دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/عکس/یازدهمین-جلسه-کمیته-اثربخشی-برندینگ-دانشگاه/162255

یازدهمین جلسه کمیته اثربخشی برندینگ دانشگاه تاریخ انتشار : 99/07/14- 13:08 تعداد بازدید خبر : یازدهمین جلسه کمیته اثربخشی برندینگ دانشگاه 162255.mp3 یازدهمین جلسه کمیته اثربخشی برندینگ...

برگزاری جلسه کمیته سرآمدی برندسازی دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-برگزاری-جلسه-کمیته-سرآمدی-برندسازی-دانشگاه/162102

برگزاری جلسه کمیته سرآمدی برندسازی دانشگاه تاریخ انتشار : 99/07/09- 13:41 تعداد بازدید خبر : برگزاری جلسه کمیته سرآمدی برندسازی دانشگاه 162102.mp3 برگزاری جلسه کمیته سرآمدی برندسازی دانشگاه جلسه...

جلسه بررسی و اصلاح شیوه نامه ها دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/عکس/جلسه-بررسی-و-اصلاح-شیوه-نامه-ها-دانشگاه/161854

جلسه بررسی و اصلاح شیوه نامه ها دانشگاه تاریخ انتشار : 99/07/02- 16:19 تعداد بازدید خبر : جلسه بررسی و اصلاح شیوه نامه ها دانشگاه 161854.mp3 جلسه بررسی و اصلاح شیوه نامه ها دانشگاه اصلاح شیوه نامه ها...