28 مورد یافت شد

نشست اعضای کمیته پویش مهرورزی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://pr.tums.ac.ir/عکس/نشست-اعضای-کمیته-پویش-مهرورزی-در-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-/161323

دکتر_ماشاءاله_ترابیدکتر_محمدحسین_صادقیان عکاس قاسم صفاری لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه کمیته سرآمدی برندسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://pr.tums.ac.ir/عکس/--جلسه-کمیته-سرآمدی-برندسازی-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-/161322

دکتر_ماشاءاله_ترابی عکاس قاسم صفاری لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

شانزدهمین جلسه برندسازی دانشگاه برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/عکس/شانزدهمین-جلسه-برندسازی-دانشگاه-برگزار-شد/161254

دکتر_ماشاءاله_ترابی عکاس قاسم صفاری لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه کمیته فناوری اطلاعات برندینگ دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/ستاد-مرکزی-روابط-عمومی/-جلسه-کمیته-فناوری-اطلاعات-برندینگ-دانشگاه-/161003

دکتر_ماشاءاله_ترابی عکاس قاسم صفاری لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

پانزدهمین جلسه برندسازی دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/عکس/پانزدهمین-جلسه-برندسازی-دانشگاه/160996

دکتر_ماشاءاله_ترابی عکاس قاسم صفاری لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بررسی «داستان برند» در چهاردهمین جلسه برندسازی دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/بررسی-«داستان-برند»-در-چهاردهمین-جلسه-برندسازی-دانشگاه/160858

دکتر_ماشاءاله_ترابی_ خبرنگار مهدیگلپایگانی گالری عکس مرتبط چهاردهمین جلسه برندسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

فراخوان جذب نیروی داوطلب برای خوشامدگویی و مجری برنامه‌های مختلف دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/فراخوان-جذب-نیروی-داوطلب-برای-خوشامدگویی-و-مجری-برنامه‌های-مختلف-دانشگاه/160772

دکتر_ماشاءاله_ترابی_فراخوان_مجری خبرنگار الهام علی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

نشست مشترک مدیر روابط عمومی دانشگاه با مسئولان معاونت بهداشت و روابط عمومی های شبکه های بهداشتی درمانی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/نشست-مشترک-مدیر-روابط-عمومی-دانشگاه-با-مسئولان-معاونت-بهداشت-و-روابط-عمومی-های-شبکه-های-بهداشتی-درمانی/160721

دکتر_ماشاءاله_ترابی_دکتر_سعید_تاملی_ عکاس قاسم صفاری لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

نخستین نشست مشترک توسعه فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/نخستین-نشست-مشترک-توسعه-فعالیت‌های-فرهنگی-دانشگاه-برگزار-شد/160346

دکتر_ماشاءاله_ترابی_دکتر_محمدحسین_صادقیان_ خبرنگار الهام علی تصاویر گالری عکس مرتبط نشست مشترک روابط عمومي دانشگاه و معاونت فرهنگي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

تشریح انواع معماری برند در دوازدهمین جلسه برندسازی دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/تشریح-انواع-معماری-برند-در-دوازدهمین-جلسه-برندسازی-دانشگاه/160189

دکتر_ماشاءاله_ترابی_ خبرنگار مهدیگلپایگانی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...