1 مورد یافت شد

دکتر مسعود محمدپور: با تعامل جمعی و اشتراک گذاری اطلاعات در کل دنیا می توانیم بر کووید 19 غلبه کنیم

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/دکتر-مسعود-محمدپور:-با-تعامل-جمعی-و-اشتراک-گذاری-اطلاعات-در-کل-دنیا-می-توانیم-بر-کووید-19-غلبه-کنیم/159987

دکتر مسعود محمدپور: با تعامل جمعی و اشتراک گذاری اطلاعات در کل دنیا می توانیم بر کووید 19 غلبه کنیم تاریخ انتشار : 99/05/18- 10:10 تعداد بازدید خبر : دکتر مسعود محمدپور: با تعامل جمعی و اشتراک گذاری اطلاعات در کل دنیا...