5 مورد یافت شد

کلنگ احداث همراه سرای ضلع جنوبی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با حضور شهردار تهران به زمین زده شد

https://pr.tums.ac.ir/مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی/کلنگ-احداث-همراه-سرای-ضلع-جنوبی-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)-با-حضور-شهردار-تهران-به-زمین-زده-شد/170827

کلنگ احداث همراه سرای ضلع جنوبی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با حضور شهردار تهران به زمین زده شد گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1399/12/05- 18:02 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

بازدید دکتر پیروز حناچی شهردار تهران از پارکینگ طبقاتی و کلنگ زنی پروژه همراه سرا مجتمع بیمارستانی امام خمینی

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/بازدید-دکتر-پیروز-حناچی-شهردار-تهران-از--پارکینگ-طبقاتی-و-کلنگ-زنی-پروژه-همراه-سرا--مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-

بازدید دکتر پیروز حناچی شهردار تهران ازپارکینگ طبقاتی و کلنگ زنی پروژه همراه سرامجتمع بیمارستانی امام خمینی تاریخ انتشار : 1399/12/05- 14:17 تعداد بازدید خبر : بازدید دکتر پیروز حناچی شهردار تهران ازپارکینگ طبقاتی و...

بازدید شهردار تهران از پارکینگ طبقاتی مجتمع بیمارستانی امام خمینی و مراسم کلنگ زنی همراه سرای بیماران در ضلع جنوبی میدان توحید

https://pr.tums.ac.ir/عکس/بازدید-شهردار-تهران-از-پارکینگ-طبقاتی-مجتمع-بیمارستانی--امام-خمینی-و-مراسم-کلنگ-زنی-همراه-سرای-بیماران-در-ضلع-جنوبی-میدان-توحید-

بازدید شهردار تهران از پارکینگ طبقاتی مجتمع بیمارستانیامام خمینی و مراسم کلنگ زنی همراه سرای بیماران در ضلع جنوبی میدان توحید تاریخ انتشار : 1399/12/05- 12:43 تعداد بازدید خبر : بازدید شهردار تهران از پارکینگ طبقاتی...

کلنگ زنی ساختمان جدید مرکز خدمات جامع سلامت مهرگان مرکز بهداشت جنوب تهران با حضور شهردار تهران

https://pr.tums.ac.ir/مرکز-بهداشت-جنوب-تهران-/کلنگ-زنی-ساختمان-جدید-مرکز-خدمات-جامع-سلامت-مهرگان-مرکز-بهداشت-جنوب-تهران-با-حضور-شهردار-تهران

کلنگ زنی ساختمان جدید مرکز خدمات جامع سلامت مهرگان مرکز بهداشت جنوب تهران با حضور شهردار تهران گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1399/11/15- 08:33 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

بازدید رئیس دانشگاه و شهردار تهران از پروژه مرکز طبی 2

https://pr.tums.ac.ir/عکس/بازدید-رئیس-دانشگاه-و-شهردار-تهران-از-پروژه-مرکز-طبی-2/156300

بازدید رئیس دانشگاه و شهردار تهران از پروژه مرکز طبی 2 تاریخ انتشار : 1399/02/27- 20:07 تعداد بازدید خبر : بازدید رئیس دانشگاه و شهردار تهران از پروژه مرکز طبی 2 156300.mp3 بازدید رئیس دانشگاه و شهردار تهران...