4 مورد یافت شد

دکتر سعیدرضا مهرپور: مسئله بسیار مهم در بحران کرونا مدیریت منابع انسانی بود؛ کارکردن در بیمارستان دولتی را افتخار خودم می دانم

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/دکتر-سعیدرضا-مهرپور:-مسئله-بسیار-مهم-در-بحران-کرونا-مدیریت-منابع-انسانی-بود؛-کارکردن-در-بیمارستان-دولتی-را-افتخار-خودم-می-دانم

رئیس بیمارستان شریعتی در گفت وگو با مستندسازان مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19 در دانشگاه گفت: زمانی که در کشور اعلام بحران شد، چارت بیمارستان را به چارت بحران عوض کردیم. در نتیجه رئیس بیمارستان، فرمانده بحران و مدیر بیمارستان، فرمانده پشتیبانی...

رئیس بیمارستان شریعتی: گروه داخلی در مدیریت بحران کرونا همدلانه و صمیمانه به بیمارستان و مردم کمک کرد

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/رئیس-بیمارستان-شریعتی:-گروه-داخلی-در-مدیریت-بحران-کرونا-همدلانه-و-صمیمانه-به-بیمارستان-و-مردم-کمک-کرد/155816

رئیس بیمارستان شریعتی: گروه داخلی در مدیریت بحران کرونا همدلانه و صمیمانه به بیمارستان و مردم کمک کرد گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/02/14- 15:22 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

رئیس بیمارستان شریعتی بر ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی به بیماران تأکید کرد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/رئیس-بیمارستان-شریعتی-بر-ارائه-خدمات-تخصصی-و-فوق-تخصصی-به-بیماران--تأکید-کرد/153269

رئیس بیمارستان شریعتی بر ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی به بیمارانتأکید کرد گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/01/25- 13:50 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> رئیس...

یادداشت رئیس بیمارستان شریعتی/ شفا بایدت، داروی تلخ نوش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-کرونا/یادداشت-رئیس-بیمارستان-شریعتی⁄-شفا-بایدت،-داروی-تلخ-نوش/152740

رئیس بیمارستان شریعتی/ شفا بایدت، داروی تلخ نوش گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/01/07- 18:05 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> یادداشت رئیس بیمارستان شریعتی/ شفا...