10 مورد یافت شد

مهناز سرابی: کرونا دوران سختی را به مردم تحمیل کرد و مستندات باقی مانده بیانگر این واقعیت خواهد بود

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/مهناز-سرابی:-کرونا-دوران-سختی-را-به-مردم-تحمیل-کرد-و-مستندات-باقی-مانده-بیانگر-این-واقعیت-خواهد-بود/159244

زندگي_جريان_دارد فیلمبردار/ تدوین کننده فوزیه بیک پور گالری فیلم مرتبط سیمین رنجبران: تیم درمان با فداکاری هایشان خستگی را خسته کردند دکتر محمدتقی بیگ محمدی: در دوران کرونا همه پای کار بودند؛ در مجتمع بیمارستانی...

دکتر محمدتقی بیگ محمدی: در دوران کرونا همه پای کار بودند؛ در مجتمع بیمارستانی امام خمینی همدلی بسیار خوبی وجود داشت

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/دکتر-محمدتقی-بیگ-محمدی:-در-دوران-کرونا-همه-پای-کار-بودند؛-در-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-همدلی-بسیار-خوبی-وجود-داشت/158837

زندگي_جريان_داردکرونا_را_شکست_میدهیم فیلمبردار/ تدوین کننده فوزیه بیک پور لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دکتر حسن توکلی: کرونا تلفیقی از تلخی ها و شیرینی هاست؛ حضور استادان در بخش های کرونا درس بزرگی برای تیم پزشکی و باعث دلگرمی کادردرمانی است

https://pr.tums.ac.ir/ستاد-مرکزی-روابط-عمومی/دکتر-حسن-توکلی:-کرونا-تلفیقی-از-تلخی-ها-و-شیرینی-هاست؛-حضور-استادان-در-بخش-های-کرونا-درس-بزرگی-برای-تیم-پزشکی-و-باعث-دلگرمی-کادردرمانی-است/159170

زندگي_جريان_داردکرونا_را_شکست_میدهیم فیلمبردار/ تدوین کننده فوزیه بیک پور گالری فیلم مرتبط سیمین رنجبران: تیم درمان با فداکاری هایشان خستگی را خسته کردند لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود...

دکتر محمدحسين پورغريب: کرونا فصل جديدي در فعاليت هاي دانشجويي ايجاد کرد

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/دکتر-محمدحسين-پورغريب:-کرونا-فصل-جديدي-در-فعاليت-هاي-دانشجويي-ايجاد-کرد/158122

زندگي_جريان_دارددکتر_محمدحسين_پورغريب_ فیلمبردار/ تدوین کننده گالری فیلم مرتبط دکتر منان حاجی محمودی: در بحران کرونا با وجود محدودیت ها خیلی زود اقلام حفاظتی را تامین کردیم دکتر عبدالرحمان رستمیان: نظام سلامت در بحران کرونا...

دکتر علیرضا نمازی شبستري: افرادي بدون يک ريال چشمداشت جان فشاني کردند که بايد در تاريخ ثبت شوند

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/دکتر-علیرضا-نمازی-شبستري:-افرادي-بدون-يک-ريال-چشمداشت-جان-فشاني-کردند-که-بايد-در-تاريخ-ثبت-شوند/156821

زندگي_جريان_دارددکتر_علیرضا_نمازی_شبستري فیلمبردار/ تدوین کننده گالری فیلم مرتبط دکتر منان حاجی محمودی: در بحران کرونا با وجود محدودیت ها خیلی زود اقلام حفاظتی را تامین کردیم دکتر عبدالرحمان رستمیان: نظام سلامت در بحران...

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا ماسک و دستکش استفاده شده توسط فرد مبتلا به کووید 19 باید خارج از خانه دور انداخته شود

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/اقدامات-پیشگیری-از-کرونا⁄-پاسخ-به-پرسش-آیا-ماسک-و-دستکش-استفاده-شده-توسط-فرد-مبتلا-به-کووید-19-باید-خارج-از-خانه-دور-انداخته-شود/156695

زندگي_جريان_داردماسک_دستکش_استفاده_شده خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی بازگشایی مدارس با شرایط فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند در شبکه بهداشت اسلامشهر

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-هماهنگی-و-برنامه‌ریزی-بازگشایی-مدارس-با-شرایط-فاصله‌گذاری-اجتماعی-هوشمند-در-شبکه-بهداشت-اسلامشهر/156407

زندگي_جريان_دارد خبرنگار زينبايماني لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دکتر علی اکبری ساری: اولین نمونه ویروس کرونا در ایران در آزمایشگاه ویروس شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران تشخیص داده شد( بخش اول)

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/دکتر-علی-اکبری-ساری:-اولین-نمونه-ویروس-کرونا-در-ایران-در-آزمایشگاه-ویروس-شناسی-دانشکده-بهداشت-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-تشخیص-داده-شد(-بخش-اول)

زندگي_جريان_دارد فیلمبردار/ تدوین کننده مهدیگلپایگانی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دکتر جمالی مقدم: مردم باید با رعایت احتیاط استاندارد و با وجود کرونا به زندگی عادی برگردند

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/دکتر-جمالی-مقدم:-مردم-باید-با-رعایت-احتیاط-استاندارد-و-با-وجود-کرونا-به-زندگی-عادی-برگردند/155912

زندگي_جريان_دارددکتر_جمالی_مقدمکرونا_را_شکست_میدهیم فیلمبردار/ تدوین کننده لیست اخبار 5 نظر برای این مطلب وجود دارد ایمانی 99/02/17- 12:30 سلام از مطالب اساتیداستفاده شد ولی معلوم نبود مصاحبه است یعنی پرسش وپاسخ...

دکتر صالحي: نگاه برخي همکاران به کرونا نگاه جنگ کلاسيک بود اما نياز به اقدامات چريکي تر بود/در روزهاي اول شيوع کرونا خيلي ها مي ترسيدند اما يک عده با شجاعت ايستادند

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/دکتر-صالحي:-نگاه-برخي-همکاران-به-کرونا-نگاه-جنگ-کلاسيک-بود-اما-نياز-به-اقدامات-چريکي-تر-بود⁄در-روزهاي-اول-شيوع-کرونا-خيلي-ها-مي-ترسيدند-اما-يک-عده-با-شجاعت-ايستادند/155870

زندگي_جريان_دارد فیلمبردار/ تدوین کننده لیست اخبار 8 نظر برای این مطلب وجود دارد کبرا طالبی 99/02/16- 18:41 سلام دکتر صالحی طالبی هستم صحبتهای شمارو شنیدم بسیار عالی بود . امیدوارم همیشه سلامت و موفقباشید...