144 مورد یافت شد

دکتر محمدرضا سلمانی ندوشن: کرونا فرصتی بود تا مردم جدی تر به مسائل بهداشتی فکر کنند

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/دکتر-محمدرضا-سلمانی-ندوشن:-کرونا-فرصتی-بود-تا-مردم-جدی-تر-به-مسائل-بهداشتی-فکر-کنند/159780

زندگی_جریان_داردبهداشت_جنوب_تهران فیلمبردار/ تدوین کننده محبوبه بهلولی گالری فیلم مرتبط سوریا بابایی: با تفکر و برنامه ریزی دقیق می توان در بحران های آینده به بهترین شکل ممکن عمل کرد دکتر پویا پاینده مهر: از...

دکتر محبوبه علیزاده: کار گروهی ما را قوی تر کرد؛ اجرای کار به شیوه خطا و آزمون آسیب زننده است

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/دکتر-محبوبه-علیزاده:--کار-گروهی-ما-را-قوی-تر-کرد؛-اجرای-کار-به-شیوه-خطا-و-آزمون-آسیب-زننده-است---/159408

زندگی_جریان_داردکرونا_را_شکست_میدهیم فیلمبردار/ تدوین کننده محبوبه بهلولی گالری فیلم مرتبط سوریا بابایی: با تفکر و برنامه ریزی دقیق می توان در بحران های آینده به بهترین شکل ممکن عمل کرد دکتر پویا پاینده مهر: از...

فاطمه محمودزاده: نقش حمایت های دانشگاه در زمینه تامین دارو و بستری بیماران کرونا بسیار تاثیرگذار بود

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/-فاطمه-محمودزاده:-نقش-حمایت-های-دانشگاه-در-زمینه-تامین-دارو-و-بستری-بیماران-کرونا-بسیار-تاثیرگذار-بود/159872

زندگی_جریان_داردکرونا_را_شکست_میدهیم فیلمبردار/ تدوین کننده محبوبه بهلولی گالری فیلم مرتبط سوریا بابایی: با تفکر و برنامه ریزی دقیق می توان در بحران های آینده به بهترین شکل ممکن عمل کرد دکتر پویا پاینده مهر: از...

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه راهنمای (پاسخ به پرسش آیا آیا ابتلا به کووید 19 می تواند تبعات و عوارض دائمی داشته باشد) را منتشر کردند.

https://pr.tums.ac.ir/ندای-تندرستی/دانشکده-بهداشت-و-موسسه-ملی-تحقیقات-سلامت-دانشگاه-راهنمای-(پاسخ-به-پرسش-آیا-آیا-ابتلا-به-کووید-19-می-تواند-تبعات-و-عوارض-دائمی-داشته-باشد)-را-منتشر-کردند·/159206

زندگی_جریان_دارد خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر اخبار مرتبط ندای تندرستی اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش چگونه کتاب و کاغذها را در صورت آلوده شدن به ویروس کرونا ضدعفونی کنیم دانشکده بهداشت و موسسه ملی...

دکتر محمد افضلی مقدم: طب اورژانس با بحران عجین است؛ آمادگی و هوشیاری از مشخصه های افرادی است که در این رشته فعالیت می کنند

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/دکتر-محمد-افضلی-مقدم:-طب-اورژانس-با-بحران-عجین-است؛-آمادگی-و-هوشیاری-از-مشخصه-های-افرادی-است-که-در-این-رشته-فعالیت-می-کنند-/159442

زندگی_جریان_داردکرونا_ویروس_را_شکست_میدهیمدکتر_محمد_افضلی_مقدم_ فیلمبردار/ تدوین کننده محبوبه بهلولی گالری فیلم مرتبط سوریا بابایی: با تفکر و برنامه ریزی دقیق می توان در بحران های آینده به بهترین شکل ممکن عمل...

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش این روزها که زدن ماسک در مکان های عمومی ضروری است آیا می توانیم در خانه ماسک پارچه ای مناسب تهیه کنیم

https://pr.tums.ac.ir/ندای-تندرستی/اقدامات-پیشگیری-از-کرونا⁄-پاسخ-به-پرسش-این-روزها-که-زدن-ماسک-در-مکان-های-عمومی-ضروری-است-آیا-می-توانیم-در-خانه-ماسک-پارچه-ای-مناسب-تهیه-کنیم/159200

زندگی_جریان_دارد خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر اخبار مرتبط ندای تندرستی اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا لازم استفضاهای بازی عمومی نظیر پارک ها برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا ضدعفونی...

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش چگونه کتاب و کاغذها را در صورت آلوده شدن به ویروس کرونا ضدعفونی کنیم

https://pr.tums.ac.ir/ندای-تندرستی/اقدامات-پیشگیری-از-کرونا⁄-پاسخ-به-پرسش-چگونه-کتاب-و-کاغذها-را-در-صورت-آلوده-شدن-به-ویروس-کرونا-ضدعفونی-کنیم/159199

زندگی_جریان_داردکتاب_کاغذ_کرونا خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر اخبار مرتبط اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا تونل های ضدعفونی کننده برای از بین بردن کامل ویروس کرونا مناسب هستند دانشکده بهداشت و...

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا ضد عفونی کردن مسواک فرد مبتلا به کووید 19 بعد از هر بار استفاده لازم است

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/اقدامات-پیشگیری-از-کرونا⁄-پاسخ-به-پرسش-آیا-ضد-عفونی-کردن-مسواک-فرد-مبتلا-به-کووید-19-بعد-از-هر-بار-استفاده-لازم-است-/159212

زندگی_جریان_دارد خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر اخبار مرتبط ندای تندرستی اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش این روزها که زدن ماسک در مکان های عمومی ضروری است آیا می توانیم در خانه ماسک پارچه ای مناسب تهیه...

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا لازم است فضاهای بازی عمومی نظیر پارک ها برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا ضدعفونی شوند

https://pr.tums.ac.ir/ندای-تندرستی/-اقدامات-پیشگیری-از-کرونا⁄-پاسخ-به-پرسش-آیا-لازم-است--فضاهای-بازی-عمومی-نظیر-پارک-ها-برای-جلوگیری-از-انتشار-ویروس-کرونا-ضدعفونی-شوند/159214

زندگی_جریان_دارد خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر اخبار مرتبط اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا نیاز هست روزانه اتومبیل خود را ضدعفونی کنیم دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه راهنمای...

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش برای زیارت اماکن مذهبی در شرایط وجود کرونا، چه تدابیری لازم است

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/اقدامات-پیشگیری-از-کرونا⁄-پاسخ-به-پرسش-برای-زیارت-اماکن-مذهبی-در-شرایط-وجود-کرونا،-چه-تدابیری-لازم-است-/159217

زندگی_جریان_دارد خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر اخبار مرتبط ندای تندرستی اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا بی اشتهایی و حالت تهوع در کودکان می تواند از علایم ابتلا به کووید 19 باشد دانشکده بهداشت و...