162 مورد یافت شد

دکتر بیتا نظامی: مهم‌ترین اولویت پژوهشی، تحقیق در مورد داروهای مؤثر بر درمان کرونا است

https://pr.tums.ac.ir/ستاد-مرکزی-روابط-عمومی/دکتر-بیتا-نظامی:-مهم‌ترین-اولویت-پژوهشی،-تحقیق-در-مورد-داروهای-مؤثر-بر-درمان-کرونا-است/161899

زندگی_جریان_دارددکتر_بیتا_نظامی فیلمبردار/ تدوین کننده محبوبه بهلولی گالری فیلم مرتبط سوریا بابایی: با تفکر و برنامه ریزی دقیق می توان در بحران های آینده به بهترین شکل ممکن عمل کرد دکتر پویا پاینده مهر: از جنگجویان...

معاون درمان بیمارستان فارابی بر اجرای کامل شیوه نامه های بهداشتی در این بیمارستان تاکید کرد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/معاون-درمان-بیمارستان-فارابی-بر-اجرای-کامل-شیوه-نامه-های-بهداشتی-در-این-بیمارستان-تاکید-کرد/162006

زندگی_جریان_دارد خبرنگار سید عباسقاضی میرسعید اخبار مرتبط رئیس بیمارستان فارابی: راه مقابله با پیک احتمالی کووید-19 افزایش نظارت بر رعایت دقیق شیوه نامه های بهداشتی است جلسه هیئت رییسه بیمارستان فارابی با اولویت...

دکتر فرناز حبیب بیگی: آموزش مدیریت بحران را باید در همه سطوح تقویت کنیم

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/دکتر-فرناز-حبیب-بیگی:-آموزش-مدیریت-بحران-را-باید-در-همه-سطوح-تقویت-کنیم/161855

زندگی_جریان_دارددکتر_فرناز_حبیب_بیگیکرونا_را_شکست_میدهیم فیلمبردار/ تدوین کننده زهراحری لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه کارگروه پیشگیری از کووید-19 در بیمارستان فارابی برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/عکس/جلسه-کارگروه-پیشگیری-از-کووید–19-در-بیمارستان-فارابی-برگزار-شد/161987

زندگی_جریان_دارددکتر_حمید_ریاضیشیوه_نامه_های_بهداشتی عکاس سید عباسقاضی میرسعید اخبار مرتبط رئیس بیمارستان فارابی: راه مقابله با پیک احتمالی کووید-19 افزایش نظارت بر رعایت دقیق شیوه نامه های بهداشتی است جلسه هیئت...

رئیس بیمارستان فارابی: راه مقابله با پیک احتمالی کووید-19 افزایش نظارت بر رعایت دقیق شیوه نامه های بهداشتی است

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/رئیس-بیمارستان-فارابی:-راه-مقابله-با-پیک-احتمالی-کووید–19-افزایش-نظارت-بر-رعایت-دقیق-شیوه-نامه-های-بهداشتی-است/161831

زندگی_جریان_داردکرونا_را_شکست_میدهیممن_ماسک_میزنم خبرنگار سید عباسقاضی میرسعید گالری عکس مرتبط بررسی راهکارهای مقابله با پیک احتمالی کووید-19 در جلسه هیئت رییسه بیمارستان فارابی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود...

بررسی راهکارهای مقابله با پیک احتمالی کووید-19 در جلسه هیئت رییسه بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/بررسی-راهکارهای-مقابله-با-پیک-احتمالی-کووید–19-در-جلسه-هیئت-رییسه-بیمارستان-فارابی/161824

زندگی_جریان_دارد عکاس سید عباسقاضی میرسعید لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

مستند «مسيرنماي پيشرفت مديريت کوويد 19»/جواد سلطانی: قهرمانان واقعی در دوران کرونا کسانی هستند که دیده نشدند

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/جواد-سلطانی:-قهرمانان-واقعی-در-دوران-کرونا-کسانی-هستند-که-دیده-نشدند-/161199

زندگی_جریان_داردکرونا_را_شکست_میدهیم فیلمبردار/ تدوین کننده محبوبه بهلولی گالری فیلم مرتبط خاطره خوب «سلطان» نمونه گیری کرونا از دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود...

مستند «افق سلامت در پساکرونا»/دکتر محمدرضا قینی: مردم به علت ترس از کرونا به بیمارستان مراجعه نمي کنند و گاهي بيماري هايشان به مراحل پيشرفته مي رسد

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/مستند-«افق-سلامت-در-پساکرونا»⁄دکتر-محمدرضا-قینی:-مردم-به-علت-ترس-از-کرونا-به-بیمارستان-مراجعه-نمي-کنند-و-گاهي-بيماري-هايشان-به-مراحل-پيشرفته-مي-رسد/161007

زندگی_جریان_دارد فیلمبردار/ تدوین کننده مجید بابایی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

احمد میرزایی: کرونا لحظات شیرینی از خانواده ها را گرفت اما لحظات شیرینی را نیز ثبت کرد

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/احمد-میرزایی:-کرونا-لحظات-شیرینی-از-خانواده-ها-را-گرفت-اما-لحظات-شیرینی-را-نیز-ثبت-کرد-/161053

زندگی_جریان_دارد فیلمبردار/ تدوین کننده محبوبه بهلولی گالری فیلم مرتبط سوریا بابایی: با تفکر و برنامه ریزی دقیق می توان در بحران های آینده به بهترین شکل ممکن عمل کرد دکتر پویا پاینده مهر: از جنگجویان خط مقدمی به...

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش سندرم التهابی چند سیستمی در کودکان چیست و چه کسانی در معرض خطر آن هستند

https://pr.tums.ac.ir/ندای-تندرستی/اقدامات-پیشگیری-از-کرونا⁄-پاسخ-به-پرسش-سندرم-التهابی-چند-سیستمی-در-کودکان-چیست-و-چه-کسانی-در-معرض-خطر-آن-هستند/160388

زندگی_جریان_دارداقدامات_پیشگیری_از_کرونا خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر اخبار مرتبط ندای تندرستی اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا احتمال آلوده بودن مواد غذایی وارداتی به ویروس کرونا وجود دارد...