7 مورد یافت شد

نشست مجازی چند جانبه مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت در حوزه اخلاق پزشکی منطقه مدیترانه شرقی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/نشست-مجازی-چند-جانبه-مراکز-همکار-سازمان-جهانی-بهداشت-در-حوزه-اخلاق-پزشکی-منطقه-مدیترانه-شرقی/158995

سازمان_جهانی_بهداشتدکتر_باقر_لاریجانیمرکز_تحقیقات_اخلاق_و_تاریخ_پزشکیپژوهشگاه_علوم_غدد_و_متابولیسم خبرنگار فيروزهحاجي پور لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

حضور نائب رئیس شورای عالی اخلاق در نشست مجازی شبکه مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت در حوزه اخلاق زیست پزشکی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/حضور-نائب-رئیس-شورای-عالی-اخلاق-در-نشست-مجازی-شبکه-مراکز-همکار-سازمان-جهانی-بهداشت-در-حوزه-اخلاق-زیست-پزشکی/158301

سازمان_جهانی_بهداشتمرکز_تحقیقات_اخلاق_پزشکیپژوهشگاه_علوم_غدد_و_متابولیسم خبرنگار فيروزهحاجي پور لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دکتر سهراب پور توضیح داد/ ارزیابی زیان های تصمیم امریکا برای قطع بودجه سازمان جهانی بهداشت

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/دکتر-سهراب-پور-توضیح-داد⁄-ارزیابی-زیان-های-تصمیم-امریکا-برای-قطع-بودجه-سازمان-جهانی-بهداشت/153462

سازمان_جهانی_بهداشت#کرونا_را_شکست_میدهیم_ فیلمبردار/ تدوین کننده شبنم قضایی اخبار مرتبط نشست آنلاین مطبوعاتی 18 فروردین 99 دبیر کل سازمان جهانی بهداشت در خصوص کرونا دکتر سهراب پور خلاصه ای از جلسه آنلاین دبیر...

گزارش نشست آنلاین مطبوعاتی دبیر کل سازمان جهانی بهداشت 20 فروردین 99 در خصوص کرونا

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/گزارش-نشست-آنلاین-مطبوعاتی-دبیر-کل-سازمان-جهانی-بهداشت-20-فروردین-99-در-خصوص-کرونا/153163

سازمان_جهانی_بهداشت#کرونا_را_شکست_میدهیم_#سازمان_بهداشت_جهانی فیلمبردار/ تدوین کننده شبنم قضایی اخبار مرتبط نشست آنلاین مطبوعاتی 18 فروردین 99 دبیر کل سازمان جهانی بهداشت در خصوص کرونا دکتر سهراب پور خلاصه ای...

تجلیل سازمان جهانی بهداشت از عملکرد پرستاران در روز جهانی بهداشت (World Health Day)

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/تجلیل-سازمان-جهانی-بهداشت-از-عملکرد-پرستاران-در-روز-جهانی-بهداشت-(World-Health-Day)/153086

سازمان_جهانی_بهداشتروز_جهانی_بهداشتعملکرد_پرستارانکرونا_را_شکست_می_دهیم_ خبرنگار شيما ساداتعطري لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

نشست آنلاین مطبوعاتی 18 فروردین 99 دبیر کل سازمان جهانی بهداشت در خصوص کرونا

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/نشست-آنلاین-مطبوعاتی-18-فروردین-99-دبیر-کل-سازمان-جهانی-بهداشت-در-خصوص-کرونا/153047

سازمان_جهانی_بهداشتنشست_آنلاین_مطبوعاتی#کرونا_را_شکست_میدهیم_ خبرنگار شبنم قضایی فیلم ها گالری فیلم مرتبط خلاصه جلسه آنلاین دبیر کل سازمان جهانی بهداشت در خصوص کرونا خلاصه جلسه آنلاین دبیر کل...

نشست آنلاین مطبوعاتی 15 فروردین 99 دبیر کل سازمان جهانی بهداشت

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/نشست-آنلاین-مطبوعاتی-15-فروردین-99-دبیر-کل-سازمان-جهانی-بهداشت-/152921

سازمان_جهانی_بهداشت فیلمبردار/ تدوین کننده شبنم قضایی گالری فیلم مرتبط خلاصه جلسه آنلاین دبیر کل سازمان جهانی بهداشت در خصوص کرونا خلاصه جلسه آنلاین دبیر کل سازمان جهانی بهداشت در خصوص کرونا در 8 فروردین 99 جلسه...