987 مورد یافت شد

آموزش کارشناسان ناظر مرکز بهداشت جنوب تهران برای اجرای برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/آموزش-کارشناسان-ناظر-مرکز-بهداشت-جنوب-تهران-برای-اجرای-برنامه-هر-خانه-یک-پایگاه-سلامت/160197

سلامت گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/05/22- 11:35 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> آموزش کارشناسان ناظر مرکز بهداشت جنوب تهران برای اجرای برنامه هر...

سومین جلسه کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-سومین-جلسه-کمیته-مدیریت-اطلاعات-سلامت-و-فناوری-اطلاعات-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)-/160183

سلامت و فناوری اطلاعات مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تاریخ انتشار : 99/05/22- 08:58 تعداد بازدید خبر : سومین جلسه کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ...

برگزاری وبینار سلامت روان کودکان در شبکه بهداشت شهرستان ری

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-وبینار-سلامت-روان-کودکان-در-شبکه-بهداشت-شهرستان-ری/160122

سلامت روان کودکان در شبکه بهداشت شهرستان ری گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/05/20- 12:14 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری وبینار سلامت روان...

نماهنگ مدافعان سلامت مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره )

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/نماهنگ-مدافعان-سلامت-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی(ره-)/160114

سلامت مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره ) تاریخ انتشار : 99/05/20- 10:55 تعداد بازدید خبر : نماهنگ مدافعان سلامت مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره ) 160114.mp3 نماهنگ مدافعان سلامت مجتمع بیمارستانی امام...

ثبت نام سری دوم بیمه سلامت دانشجویان Ph.D و مقطع تخصصی آغاز شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/ثبت-نام-سری-دوم-بیمه-سلامت-دانشجویان-Ph·D-و-مقطع-تخصصی-آغاز-شد/160076

سلامت دانشجویان Ph.D و مقطع تخصصی آغاز شد گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/05/19- 12:21 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> ثبت نام سری دوم بیمه سلامت...

برگزاری وبینار برنامه ادغام بیماری هپاتیت در نظام ارائه خدمات اولیه سلامت در معاونت بهداشت

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-وبینار-برنامه-ادغام-بیماری-هپاتیت-در-نظام-ارائه-خدمات-اولیه-سلامت-در-معاونت-بهداشت/160008

سلامت در معاونت بهداشت گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/05/15- 15:50 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری وبینار برنامه ادغام بیماری هپاتیت در نظام...

وبینار برنامه پایلوت ادغام بیماری هپاتیت در نظام ارائه خدمات اولیه سلامت

https://pr.tums.ac.ir/عکس/وبینار-برنامه-پایلوت-ادغام-بیماری-هپاتیت-در-نظام-ارائه-خدمات-اولیه-سلامت/159995

سلامت تاریخ انتشار : 99/05/15- 13:56 تعداد بازدید خبر : وبینار برنامه پایلوت ادغام بیماری هپاتیت در نظام ارائه خدمات اولیه سلامت 159995.mp3 وبینار برنامه پایلوت ادغام بیماری هپاتیت در نظام ارائه...

برپایی زنگ نشاط و سلامت ویژه دانشجویان متأهل دانشگاه در خوابگاه متأهلین

https://pr.tums.ac.ir/عکس/برپایی-زنگ-نشاط-و-سلامت-ویژه-دانشجویان-متأهل-دانشگاه-در-خوابگاه-متأهلین/159989

سلامت ویژه دانشجویان متأهل دانشگاه در خوابگاه متأهلین تاریخ انتشار : 99/05/15- 13:14 تعداد بازدید خبر : برپایی زنگ نشاط و سلامت ویژه دانشجویان متأهل دانشگاه در خوابگاه متأهلین 159989.mp3 برپایی زنگ...

در آستانه عید سعید غدیر خم ساخت مستند «افق سلامت در پساکرونا» کلید خورد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/در-آستانه-عید-سعید-غدیر-خم-ساخت-مستند-«افق-سلامت-در-پساکرونا»-کلید-خورد-/159932

سلامت در پساکرونا» کلید خورد گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/05/14- 12:34 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> در آستانه عید سعید غدیر خم ساخت مستند «افق...

برگزاری آزمون دوره پانزدهم مراقبان سلامت در مرکز بهداشت جنوب تهران

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-آزمون-دوره-پانزدهم-مراقبان-سلامت-در-مرکز-بهداشت-جنوب-تهران/159821

سلامت در مرکز بهداشت جنوب تهران گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/05/12- 06:14 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری آزمون دوره پانزدهم مراقبان سلامت...