4 مورد یافت شد

برگزاری وبینار سلامت روان کودکان در شبکه بهداشت شهرستان ری

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-وبینار-سلامت-روان-کودکان-در-شبکه-بهداشت-شهرستان-ری/160122

سلامت_روان_کودکان خبرنگار سعيدهشريفي گالری عکس مرتبط وبینار اهمیت سلامت روان کودکان، تشخیص و اقدام مناسب و به موقع در موارد بد رفتاری با کودکان در شبکه بهداشت ری لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود...

سلامت روان خانواده در بحران کرونا/ وبینار آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/سلامت-روان-خانواده-در-بحران-کرونا⁄-وبینار-آموزشی-دانشکده-پرستاری-و-مامایی/152958

سلامت_روان_خانوادهوبینار_آموزشی_دانشکده_پرستاری خبرنگار شيما ساداتعطري اخبار مرتبط وبینار آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی در زمینه غربالگری کرونا و اقدامات محافظتی برگزار می شود وبینار آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی...

برگزاری همایش سلامت روان و تغذیه سالم مرکز بهداشت جنوب تهران در دانشگاه فرهنگیان باهنر

https://pr.tums.ac.ir/شبکه-های-بهداشتی-و-درمانی/برگزاری-همایش-سلامت-روان-و-تغذیه-سالم-مرکز-بهداشت-جنوب-تهران-در-دانشگاه-فرهنگیان-باهنر/151006

سلامت_روانتغذیه خبرنگار مهدیگلپایگانی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

گزارش تصويري جلسه کمیته اجرایی دهمین همایش سلامت روان و رسانه

https://pr.tums.ac.ir/عکس/گزارش-تصويري-جلسه-کمیته-اجرایی-دهمین-همایش-سلامت-روان-و-رسانه-/150856

سلامت_روان_و_رسانه_انگ عکاس الناز واحدي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...