7 مورد یافت شد

نشست معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه با اعضای کمیته سلامت روان شورای نمایندگان

https://pr.tums.ac.ir/عکس/نشست-معاون-دانشجویی-فرهنگی-دانشگاه-با-اعضای-کمیته-سلامت-روان-شورای-نمایندگان/162113

سلامت_روان_شورای_نمایندگانمعاونت_دانشجویی_فرهنگی_دانشگاهدکتر_محمدحسین_پورغریب_معاون_دانشجویی_فرهنگی عکاس حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

برگزاری وبینار کشوری طرح سراج و سامان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-وبینار-کشوری-طرح-سراج-و-سامان/161291

سلامت_روان_و_آسیب‌های_اجتماعیمعاونت_بهداشت_دانشگاه_علوم_پزشکی_تهران خبرنگار اسماعیلاستاجی اخبار مرتبط رئیس مرکز بهداشت جنوب تهران از آغاز تلفیق طرح سراج با سه طرح بزرگ کشوری در منطقه تحت پوشش خبر داد دکتر محمدرضا...

برگزاری طرح ارزیابی سلامت روان دانشجویان در دوران کرونا

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-طرح-ارزیابی-سلامت-روان-دانشجویان-در-دوران-کرونا/161145

سلامت_روان_دانشجویاندوران_کرونامرکز_مشاوره_و_راهنمایی_دانشجویان خبرنگار حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری وبینار سلامت روان کودکان در شبکه بهداشت شهرستان ری

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-وبینار-سلامت-روان-کودکان-در-شبکه-بهداشت-شهرستان-ری/160122

سلامت_روان_کودکان خبرنگار سعيدهشريفي گالری عکس مرتبط وبینار اهمیت سلامت روان کودکان، تشخیص و اقدام مناسب و به موقع در موارد بد رفتاری با کودکان در شبکه بهداشت ری لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود...

سلامت روان خانواده در بحران کرونا/ وبینار آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

https://pr.tums.ac.ir/دانشکده-ها/سلامت-روان-خانواده-در-بحران-کرونا⁄-وبینار-آموزشی-دانشکده-پرستاری-و-مامایی/152958

سلامت_روان_خانوادهوبینار_آموزشی_دانشکده_پرستاری خبرنگار شيما ساداتعطري اخبار مرتبط وبینار آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی در زمینه غربالگری کرونا و اقدامات محافظتی برگزار می شود وبینار آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی...

برگزاری همایش سلامت روان و تغذیه سالم مرکز بهداشت جنوب تهران در دانشگاه فرهنگیان باهنر

https://pr.tums.ac.ir/شبکه-های-بهداشتی-و-درمانی/برگزاری-همایش-سلامت-روان-و-تغذیه-سالم-مرکز-بهداشت-جنوب-تهران-در-دانشگاه-فرهنگیان-باهنر/151006

سلامت_روانتغذیه خبرنگار مهدیگلپایگانی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

گزارش تصويري جلسه کمیته اجرایی دهمین همایش سلامت روان و رسانه

https://pr.tums.ac.ir/عکس/گزارش-تصويري-جلسه-کمیته-اجرایی-دهمین-همایش-سلامت-روان-و-رسانه-/150856

سلامت_روان_و_رسانه_انگ عکاس الناز واحدي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...