6 مورد یافت شد

فراخوان شرکت در سومین مورنینگ مجازی تیم های درمانی در بستر شبکه مجازی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با مشارکت ستاد مقابله با کرونای کلان شهر تهران

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/فراخوان-شرکت-در-سومین-مورنینگ-مجازی-تیم-های-درمانی-در-بستر-شبکه-مجازی-معاونت-درمان-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-با-مشارکت-ستاد-مقابله-با-کرونای-کلان-شهر-تهران/160795

شبکه اجتماعی اختصاصی درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود شرکت کنند. 160795.mp3 فراخوان شرکت در سومین مورنینگ مجازی تیم های درمانی در بستر شبکه مجازی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با مشارکت ستاد مقابله با کرونای کلان شهر...

برگزاری دومین جلسه مورنینگ مجازی بیماران بستری کووید 19 در شبکه اجتماعی اختصاصی درمان دانشگاه به میزبانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-دومین-جلسه-مورنینگ-مجازی-بیماران-بستری-کووید-19-در-شبکه-اجتماعی-اختصاصی-درمان-دانشگاه-به-میزبانی-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/160640

شبکه اجتماعی اختصاصی درمان دانشگاه به میزبانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/06/02- 12:05 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری...

فراخوان شرکت در دومین جلسه مورنینگ مجازی بیماران بستری کووید 19 در شبکه اجتماعی اختصاصی درمان دانشگاه به میزبانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/فراخوان-شرکت-در-دومین-جلسه-مورنینگ-مجازی-بیماران-بستری-کووید-19-در-شبکه-اجتماعی-اختصاصی-درمان-دانشگاه-به-میزبانی-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی(ره)/160395

شبکه اجتماعی اختصاصی درمان دانشگاه به میزبانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/05/27- 14:39 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> فراخوان...

برگزاری اولین جلسه مورنینگ مجازی بیماران بستری کووید 19 در شبکه اجتماعی اختصاصی درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران به میزبانی بیمارستان شریعتی

https://pr.tums.ac.ir/معاونت-ها-و-مراکز-ستادی/برگزاری-اولین-جلسه-مورنینگ-مجازی-بیماران-بستری-کووید-19-در-شبکه-اجتماعی-اختصاصی-درمان-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-به-میزبانی-بیمارستان-شریعتی/160289

شبکه اجتماعی اختصاصی درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران به میزبانی بیمارستان شریعتی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/05/25- 13:22 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری...

اولین جلسه مورنینگ مجازی بیماران بستری کووید 19 در شبکه اجتماعی اختصاصی درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران به میزبانی بیمارستان شریعتی

https://pr.tums.ac.ir/معاونت-ها-و-مراکز-ستادی/اولین-جلسه-مورنینگ-مجازی-بیماران-بستری-کووید-19-در-شبکه-اجتماعی-اختصاصی-درمان-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-به-میزبانی-بیمارستان-شریعتی/160282

شبکه اجتماعی اختصاصی درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران به میزبانی بیمارستان شریعتی تاریخ انتشار : 99/05/25- 12:41 تعداد بازدید خبر : اولین جلسه مورنینگ مجازی بیماران بستری کووید 19 در شبکه اجتماعی اختصاصی درمان دانشگاه...

برگزاری جلسه مورنینگ بیماران بستری کووید 19 در شبکه اجتماعی اختصاصی درمان دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-مورنینگ-بیماران-بستری-کووید-19-در-شبکه-اجتماعی-اختصاصی-درمان-دانشگاه/160216

شبکه اجتماعی اختصاصی درمان دانشگاه گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/05/22- 13:39 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری جلسه مورنینگ بیماران بستری کووید 19 در شبکه...