11 مورد یافت شد

دانشکده مجازی نشست وبیناری کدهای اخلاقی در سلامت از راه دور را برگزار کرد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دانشکده-مجازی-نشست-وبیناری-کدهای-اخلاقی-در-سلامت-از-راه-دور-را-برگزار-کرد/161569

فضای_مجازی خبرنگار سیده کاملیاداودزاده اخبار مرتبط دانشکده مجازی نشست وبیناری ارزیابی حرفه ای گری در فضای مجازی را برگزارکرد نهمین نشست علمی اخلاق در یادگیری الکترونیکی با عنوان " ارزیابی حرفه ای گری در فضای مجازی "...

گزارش تصویری نشست وبیناری کدهای اخلاقی در سلامت از دور به میزبانی دانشکده مجازی

https://pr.tums.ac.ir/دانشکده-ها/گزارش-تصویری-نشست-وبیناری-کدهای-اخلاقی-در-سلامت-از-دور--به-میزبانی-دانشکده-مجازی-/161566

فضای_مجازیتله_مدیسینسلامت_از_دور_ عکاس سیده کاملیاداودزاده اخبار مرتبط نشست وبیناری چالش‮ های اخلاقی کپی رایت در فضای مجازی برگزار شد‬‬‬ هشتمین نشست علمی اخلاق در یادگیری الکترونیکی با عنوان «چالش های اخلاقی کپی...

حضور معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مرکز ملی فضای مجازی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/حضور-معاون-فرهنگی-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-در-مرکز-ملی-فضای-مجازی/161316

فضای_مجازیدکتر_رستمیانمرکز_ملی_فضای_مجازی خبرنگار سید محمد حسینمیری طامه لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دانشکده مجازی نشست وبیناری کدهای اخلاقی در سلامت از دور را برگزار می‮ کند‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/-دانشکده-مجازی-نشست-وبیناری-کدهای-اخلاقی-در-سلامت-از-دور-را-برگزار-می‮-کند‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬/161293

فضای_مجازیسلامت_از_دورتله_مدیسیندانشکده_مجازی خبرنگار سیده کاملیاداودزاده تصاویر اخبار مرتبط نشست وبیناری چالش‮ های اخلاقی کپی رایت در فضای مجازی برگزار شد‬‬‬ هشتمین نشست علمی اخلاق در یادگیری...

دانشکده مجازی نشست وبیناری ارزیابی حرفه ای گری در فضای مجازی را برگزارکرد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دانشکده-مجازی-نشست-وبیناری-ارزیابی-حرفه-ای-گری-در-فضای-مجازی-را-برگزارکرد/160556

فضای_مجازیدانشکده_مجازینشست_اخلاقارزیابی_حرفه_ای_گری خبرنگار سیده کاملیاداودزاده اخبار مرتبط نشست وبیناری چالش‮ های اخلاقی کپی رایت در فضای مجازی برگزار شد‬‬‬ هشتمین نشست علمی اخلاق در یادگیری الکترونیکی با عنوان...

دانشکده مجازی نشست وبیناری ارزیابی حرفه ای گری در فضای مجازی را برگزار می‮کند‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دانشکده-مجازی-نشست-وبیناری-ارزیابی-حرفه-ای-گری-در-فضای-مجازی-را-برگزار-می‮کند‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬/160211

فضای_مجازیدانشکده_مجازیاخلاق_در_فضای_مجازیوبینار_اخلاق خبرنگار سیده کاملیاداودزاده اخبار مرتبط نشست وبیناری چالش‮ های اخلاقی کپی رایت در فضای مجازی برگزار شد‬‬‬ هشتمین نشست علمی اخلاق در یادگیری الکترونیکی با عنوان...

نشست وبیناری چالش‮ های اخلاقی کپی رایت در فضای مجازی برگزار شد‬‬‬

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/نشست-وبیناری-چالش‮-های-اخلاقی-کپی-رایت-در-فضای-مجازی-برگزار-شد‬‬‬/159296

فضای_مجازی_اخلاق_در_فضای_مجازییادگیری_الکترونیکی_دانشگاه_علوم_پزشکی_تهران_ خبرنگار سیده کاملیاداودزاده تصاویر اخبار مرتبط دانشکده مجازی جلسات ماهانه اخلاق در فضای مجازی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ‮های...

برگزاری نشست وبیناری چالش‮ های اخلاقی کپی رایت در فضای مجازی به میزبانی دانشکده مجازی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/برگزاری-نشست-وبیناری-چالش‮-های-اخلاقی-کپی-رایت-در-فضای-مجازی-به-میزبانی-دانشکده-مجازی-/159294

فضای_مجازیدانشکده_مجازیاخلاق_در_فضای_مجازی عکاس سیده کاملیاداودزاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دانشکده مجازی نشست وبیناری چالش‮ های اخلاقی کپی رایت در فضای مجازی را برگزار می ‮کند

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/دانشکده-مجازی-نشست-وبیناری-چالش‮-های-اخلاقی-کپی-رایت-در-فضای-مجازی-را-برگزار-می-‮کند/159121

فضای_مجازینشست_آنلایناخلاق_در_فضای_مجازیوبیناردوره_رایگاندانشکده_مجازیدانشگاه_علوم_پزشکی_تهرانیادگیری_الکترونیکی_ خبرنگار سیده کاملیاداودزاده اخبار مرتبط چهارمین نشست علمی اخلاق در یادگیری الکترونیکی در دانشکده مجازی و...

دانشکده مجازی جلسات ماهانه اخلاق در فضای مجازی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ‮های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می‮ کند‬‬‬‬‬

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دانشکده-مجازی-جلسات-ماهانه-اخلاق-در-فضای-مجازی-برای-اعضای-هیأت-علمی-دانشگاه-‮های-علوم-پزشکی-سراسر-کشور-برگزار-می‮-کند‬‬‬‬‬/159002

فضای_مجازیدانشکده_مجازی_اخلاق_در_فضای_مجازی_نشست_آنلایندانشگاه_علوم_پزشکی_تهران_دوره_رایگان خبرنگار سیده کاملیاداودزاده اخبار مرتبط دانشکده مجازی اولین نشست کارگروه تخصصی اخلاق در یادگیری الکترونیکی را برگزار...