62 مورد یافت شد

برگزاری جلسه شورای اجرایی سی و دومین همایش بین المللی بیماری های کودکان در مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/برگزاری-جلسه-شورای-اجرایی-سی-و-دومین-همایش-بین-المللی-بیماری-های-کودکان-در-مرکز-طبی-کودکان/159673

قطب_علمی_طب_کودکان_کشور خبرنگار لیلایوسفی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری از کرونا ویژه گروه خدمات مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-کلاس-آموزشی-پیشگیری-از-کرونا-ویژه-گروه-خدمات-مرکز-طبی-کودکان/159260

قطب_علمی_طب_کودکان_کشور خبرنگار لیلایوسفی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بازدید گروه مدیریت ایمنی بیمار از بخش IICU مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/بازدید-گروه-مدیریت-ایمنی-بیمار-از-بخش-IICU-مرکز-طبی-کودکان/159229

قطب_علمی_طب_کودکان_کشور خبرنگار لیلایوسفی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

تقدیر فرمانده یگان حفاظت وزارت بهداشت از مرکز طبی کودکان در پی کسب رتبه برتر

https://pr.tums.ac.ir/عکس/تقدیر-فرمانده-یگان-حفاظت-وزارت-بهداشت-از-مرکز-طبی-کودکان-در-پی-کسب-رتبه-برتر/159225

قطب_علمی_طب_کودکان_کشور عکاس لیلایوسفی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه کمیته کنترل عفونت در مرکز طبی کودکان تشکیل شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-کمیته-کنترل-عفونت-در-مرکز-طبی-کودکان-تشکیل-شد/159179

قطب_علمی_طب_کودکان_کشور خبرنگار لیلایوسفی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بازدید گروه مدیریت ایمنی بیمار از NICU-OH مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-گروه-مدیریت-ایمنی-بیمار-از-NICU–OH-مرکز-طبی-کودکان/159008

قطب_علمی_طب_کودکان_کشور خبرنگار لیلایوسفی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه زیرگروه کمیته بحران در مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/برگزاری-جلسه-زیرگروه-کمیته-بحران-در-مرکز-طبی-کودکان/158919

قطب_علمی_طب_کودکان_کشور خبرنگار لیلایوسفی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه کمیته انتقال خون در قطب علمی طب کودکان کشور برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-کمیته-انتقال-خون-در-قطب-علمی-طب-کودکان-کشور-برگزار-شد/158741

قطب_علمی_طب_کودکان_کشور خبرنگار لیلایوسفی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

نماینده دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری با کارکنان بخش های کرونا در مرکز طبی کودکان دیدار کرد

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/نماینده-دفتر-نمایندگی-نهاد-مقام-معظم-رهبری-با-کارکنان-بخش-های-کرونا-در-مرکز-طبی-کودکان-دیدار-کرد/158533

قطب_علمی_طب_کودکان_کشور خبرنگار لیلایوسفی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دیدار نماینده دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری با کارکنان بخش های کرونا در مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/عکس/دیدار-نماینده-دفتر-نمایندگی-نهاد-مقام-معظم-رهبری-با-کارکنان-بخش-های-کرونا-در-مرکز-طبی-کودکان/158532

قطب_علمی_طب_کودکان_کشور عکاس لیلایوسفی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...