299 مورد یافت شد

مراسم بازنشستگی ابوالفضل وهاب حسابرس حسابداری مجتمع بمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/مراسم-بازنشستگی-ابوالفضل-وهاب-حسابرس-حسابداری-مجتمع-بمارستانی-امام-خمینی-(ره)/160229

مجتمع_بیمارستانی_امام فیلمبردار/ تدوین کننده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بازدید معاون درمان دانشگاه از مرکز تحقیقات و بانک فراورده های پیوندی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/بازدید-معاون-درمان-دانشگاه-از-مرکز-تحقیقات-و-بانک-فراورده-های-پیوندی-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی(ره)/160214

مجتمع_بیمارستانی_امام عکاس لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

مراسم تکریم و معارفه مسئول بسیج جامعه پزشکی و اساتید مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/مراسم-تکریم-و-معارفه-مسئول-بسیج-جامعه-پزشکی-و-اساتید-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/160200

مجتمع_بیمارستانی_امام_خمینی_ خبرنگار شهرهبیات گالری عکس مرتبط جلسه تکریم و معارفه مسئول بسیج جامعه پزشکی و اساتید مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

جلسه تکریم و معارفه مسئول بسیج جامعه پزشکی و اساتید مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/جلسه-تکریم-و-معارفه-مسئول-بسیج-جامعه-پزشکی-و-اساتید-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/160185

مجتمع_بیمارستانی_اماممعارفه_مسئول_بسیج_جامعه_پزشکی عکاس شهرهبیات لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

سومین جلسه کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-سومین-جلسه-کمیته-مدیریت-اطلاعات-سلامت-و-فناوری-اطلاعات-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)-/160183

مجتمع_بیمارستانی_امامجلسه_کمیته_مدیریت_اطلاعات_سلامت عکاس شهرهبیات اخبار مرتبط دومین جلسه کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد در دومین جلسه کمیته مدیریت اطلاعات...

سومین جلسه کمیته تعیین تکلیف بیماران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/سومین-جلسه-کمیته-تعیین-تکلیف-بیماران-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/160181

مجتمع_بیمارستانی_امام عکاس شهرهبیات اخبار مرتبط برگزاری نخستین جلسه کمیته تعیین تکلیف بیماران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال 99 نخستین جلسه کمیته تعیین تکلیف بیماران در خصوص آیین نامه داخلی کمیته تعیین...

نماهنگ مدافعان سلامت مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره )

https://pr.tums.ac.ir/ویدئو/نماهنگ-مدافعان-سلامت-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی(ره-)/160114

مجتمع_بیمارستانی_اماممدافعان_سلامت_مجتمع_بیمارستانی_امام فیلمبردار/ تدوین کننده شهرهبیات لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

توزیع 1500 پرس غذا به مناسبت عید غدیردر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/توزیع-1500-پرس-غذا--به-مناسبت-عید-غدیردر-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)-/160112

مجتمع_بیمارستانی_امام عکاس شهرهبیات لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

توزیع گل و شیرینی به مناسبت عید غدیر خم دربخش های درگیر کرونا توسط قرارگاه جهادی نرجس خاتون در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/ویدئو/توزیع-گل-و-شیرینی-به-مناسبت-عید-غدیر-خم-دربخش-های-درگیر-کرونا-توسط-قرارگاه-جهادی-نرجس-خاتون-در-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/160049

مجتمع_بیمارستانی_امامقرارگاه_جهادی_نرجسمناسبت_عید_غدیرکرونا_را_شکست_می_دهیم فیلمبردار/ تدوین کننده شهرهبیات لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

تقدیر از مدافعان سلامت مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) توسط هیئتی از خادمین صحن حضرت زهرای نجف به مناسبت عید سعید غدیر خم

https://pr.tums.ac.ir/ویدئو/تقدیر-از-مدافعان-سلامت-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)-توسط-هیئتی-از-خادمین-صحن-حضرت-زهرای-نجف-به-مناسبت-عید-سعید-غدیر-خم/160047

مجتمع_بیمارستانی_امامخادمین_صحن_حضرت_زهرای_نجفکرونا_را_شکست_می_دهیم فیلمبردار/ تدوین کننده شهرهبیات لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...