400 مورد یافت شد

برگزاری سی و هفتمین جلسه هیئت رئیسه در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/برگزاری-سی-و-هفتمین-جلسه-هیئت-رئیسه-در-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/169423

مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تاریخ انتشار : 99/11/04- 08:50 تعداد بازدید خبر : برگزاری سی و هفتمین جلسه هیئت رئیسه در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) 169423.mp3 برگزاری سی و هفتمین جلسه هیئت رئیسه در...

برگزاری پنل گفت وگوی آزاد چالش های اپیدمی ویروس کووید 19 و واکسیناسیون در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/برگزاری-پنل-گفت-وگوی-آزاد-چالش-های-اپیدمی-ویروس-کووید-19-و-واکسیناسیون-در-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی(ره)/169272

مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) تاریخ انتشار : 99/10/30- 10:30 تعداد بازدید خبر : برگزاری پنل گفت وگوی آزاد چالش های اپیدمی ویروس کووید 19 و واکسیناسیون در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) 169272.mp3 برگزاری...

کلاس عملی آموزش کار با دستگاه ونتیلاتور در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/عکس/کلاس-عملی-آموزش-کار-با-دستگاه-ونتیلاتور-در-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)-برگزار-شد/169237

مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد تاریخ انتشار : 99/10/30- 09:44 تعداد بازدید خبر : کلاس عملی آموزش کار با دستگاه ونتیلاتور در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد 169237.mp3 کلاس عملی آموزش کار...

برگزاری جلسه پارکینگ و سامانه کنترل تردد خودرو مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/برگزاری-جلسه-پارکینگ-و-سامانه-کنترل-تردد-خودرو-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/168452

مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تاریخ انتشار : 99/10/22- 11:45 تعداد بازدید خبر : برگزاری جلسه پارکینگ و سامانه کنترل تردد خودرو مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) 168452.mp3 برگزاری جلسه پارکینگ و سامانه کنترل...

سومین جلسه گردشگری سلامت IPD در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره ) برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-سومین-جلسه-گردشگری-سلامت--IPD-در-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره-)--برگزار-شد

مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره )برگزار شد تاریخ انتشار : 99/10/15- 13:28 تعداد بازدید خبر : سومین جلسه گردشگری سلامتIPD در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره )برگزار شد 168148.mp3 سومین جلسه گردشگری سلامتIPD...

بازدید بازرسان صیانت حقوق شهروندی دانشگاه علوم پزشکی تهران از مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/بازدید-بازرسان-صیانت-حقوق-شهروندی-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-از-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/168136

مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تاریخ انتشار : 99/10/15- 12:40 تعداد بازدید خبر : بازدید بازرسان صیانت حقوق شهروندی دانشگاه علوم پزشکی تهران از مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) 168136.mp3 بازدید بازرسان صیانت...

گرامیداشت یاد و خاطره سردار بزرگ اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/گرامیداشت-یاد-و-خاطره-سردار-بزرگ-اسلام-شهید-حاج-قاسم-سلیمانی-در-مجتمع--بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/168055

مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزارشد. گروه خبری :مجتمع بیمارستانی امام خمینی کد خبر :168055 کپی لینک کوتاه کلمات کلیدی مجتمع_بیمارستانی_امامقاسم_سلیمانی فیلمبردار/ تدوین کننده...

سی و پنجمین جلسه هیئت رئیسه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/سی-و-پنجمین-جلسه-هیئت-رئیسه-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/168016

مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تاریخ انتشار : 99/10/13- 09:35 تعداد بازدید خبر : سی و پنجمین جلسه هیئت رئیسه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) 168016.mp3 سی و پنجمین جلسه هیئت رئیسه مجتمع بیمارستانی امام...

برگزاری جلسه IPD ( گردشگری سلامت ) در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/برگزاری-جلسه-IPD-(-گردشگری-سلامت-)-در-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)

مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تاریخ انتشار : 99/10/08- 15:41 تعداد بازدید خبر : برگزاری جلسه IPD ( گردشگری سلامت ) در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) 167840.mp3 برگزاری جلسه IPD ( گردشگری سلامت ) در مجتمع...

مراسم بزرگداشت همکار فقید محمد افضلی حسابدار مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/مراسم-بزرگداشت-همکار-فقید-محمد-افضلی-حسابدار-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)-برگزار-شد/167689

مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد تاریخ انتشار : 99/10/06- 08:29 تعداد بازدید خبر : مراسم بزرگداشت همکار فقید محمد افضلی حسابدار مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد 167689.mp3 مراسم بزرگداشت...