2 مورد یافت شد

جلسه شورای اجرایی گروه چشم پزشکی بیمارستان فارابی برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/جلسه-شورای-اجرایی-گروه-چشم-پزشکی-بیمارستان-فارابی-برگزار-شد/155958

مدیر_گروه_چشم_پزشکی_دانشگاه_علوم_پزشکی_تهراندکتر_محمدرضا_اکبری خبرنگار سید عباسقاضی میرسعید گالری عکس مرتبط برگزاری جلسه شورای اجرایی گروه چشم پزشکی بیمارستان فارابی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود...

برگزاری جلسه شورای اجرایی گروه چشم پزشکی بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/برگزاری-جلسه-شورای-اجرایی-گروه-چشم-پزشکی-بیمارستان-فارابی/155955

مدیر_گروه_چشم_پزشکی_دانشگاه_علوم_پزشکی_تهراندکتر_محمدرضا_اکبری عکاس سید عباسقاضی میرسعید لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...