256 مورد یافت شد

قدردانی از خانواده شهدا به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/قدردانی-از-خانواده-شهدا-به-مناسبت-آغاز-هفته-دفاع-مقدس-در-مرکز-طبی-کودکان/161773

مرکز_طبی_کودکان خبرنگار لیلایوسفی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

پنجمین جلسه شورای اجرایی سی و دومین همایش بین المللی بیماری های کودکان در مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/پنجمین-جلسه-شورای-اجرایی-سی-و-دومین-همایش-بین-المللی-بیماری-های-کودکان-در-مرکز-طبی-کودکان/161716

مرکز_طبی_کودکان خبرنگار لیلایوسفی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری کلاس کنترل عفونت ویژه کمک بهیاران به صورت مجازی در مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/برگزاری-کلاس-کنترل-عفونت-ویژه-کمک-بهیاران-به-صورت-مجازی-در-مرکز-طبی-کودکان-/161712

مرکز_طبی_کودکان خبرنگار لیلایوسفی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

گفتگو با دکتر سیدرضا رئیس کرمی، رئیس سی و دومین همایش بین المللی بیماری های کودکان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/گفتگو-با-دکتر-سیدرضا-رئیس-کرمی،-رئیس-سی-و-دومین-همایش-بین-المللی-بیماری-های-کودکان/161706

مرکز_طبی_کودکانهمایش_بین_المللی_بیماری_های_کودکان خبرنگار لیلایوسفی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه فوق برنامه تیم رهبری و مدیریت اجرایی در مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-فوق-برنامه-تیم-رهبری-و-مدیریت-اجرایی-در-مرکز-طبی-کودکان/161704

مرکز_طبی_کودکان خبرنگار لیلایوسفی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه گروه مدیریت اجرایی در مرکز طبی کودکان برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-گروه-مدیریت-اجرایی-در-مرکز-طبی-کودکان-برگزار-شد/161661

مرکز_طبی_کودکان خبرنگار لیلایوسفی تصاویر گالری عکس مرتبط برگزاری نشست اعضای گروه مدیریت اجرایی در بیمارستان مرکز طبی کودکان لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

اهدای بسته های لوازم تحریر به بیماران مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/اهدای-بسته-های-لوازم-تحریر-به-بیماران-مرکز-طبی-کودکان/161660

مرکز_طبی_کودکان خبرنگار لیلایوسفی تصاویر گالری عکس مرتبط اهدای بسته های لوازم تحریر به بیماران بیمارستان مرکز طبی کودکان-قطب علمی طب کودکان کشور لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر...

جلسه شورای اجرایی سی و دومین همایش بین المللی بیماری های کودکان در مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-شورای-اجرایی-سی-و-دومین-همایش-بین-المللی-بیماری-های-کودکان-در-مرکز-طبی-کودکان/161658

مرکز_طبی_کودکان خبرنگار لیلایوسفی گالری عکس مرتبط نشست شورای اجرایی سی و دومین همایش بین المللی بیماری های کودکان در مرکز طبی کودکان لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

نشست شورای اجرایی سی و دومین همایش بین المللی بیماری های کودکان در مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/عکس/نشست-شورای-اجرایی-سی-و-دومین-همایش-بین-المللی-بیماری-های-کودکان-در-مرکز-طبی-کودکان/161655

مرکز_طبی_کودکان عکاس لیلایوسفی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری نشست اعضای گروه مدیریت اجرایی در بیمارستان مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/عکس/برگزاری-نشست-اعضای-گروه-مدیریت-اجرایی-در-بیمارستان-مرکز-طبی-کودکان--/161654

مرکز_طبی_کودکان عکاس لیلایوسفی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...