85 مورد یافت شد

بازدید سرزده اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و مدیر کل اداره نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت و درمان از مرکز آموزشی درمانی بهارلو

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-سرزده-اعضای-کمیسیون-بهداشت-و-درمان-مجلس-و-مدیر-کل-اداره-نظارت-و-اعتباربخشی-وزارت-بهداشت-و-درمان-از-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو/161377

مرکز_آموزشی_درمانی_بهارلوکمیسیون_بهداشت_و_درمان_مجلس خبرنگار فهیمهنجاری گالری عکس مرتبط بازدید سرزده اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بیمارستان بهارلو لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر...

بازدید سرزده اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بیمارستان بهارلو

https://pr.tums.ac.ir/عکس/بازدید-سرزده-اعضای-کمیسیون-بهداشت-و-درمان-مجلس-از-بیمارستان-بهارلو/161376

مرکز_آموزشی_درمانی_بهارلوکمیسیون_بهداشت_و_درمان_مجلس عکاس فهیمهنجاری لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری کنفرانس به زبان انگلیسی با موضوع «گامهای نخستین مراقبت از نوزاد» در مرکز آموزشی درمانی بهارلو

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-کنفرانس-به-زبان-انگلیسی-با-موضوع-«گامهای-نخستین-مراقبت-از-نوزاد»-در-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو/161375

مرکز_آموزشی_درمانی_بهارلودانشگاه_علوم_پزشکی_تهراندکتر_اصغر_قربانی خبرنگار فهیمهنجاری اخبار مرتبط برگزاری کنفرانس به زبان انگلیسی در مرکز آموزشی درمانی بهارلو دکتر زهرا بنفشه آل محمد و دکتر آرزو نجفی، متخصص طب کار و...

قدردانی رئیس انجمن داروسازان تهران از مدیر داروخانه بهارلو به عنوان داروساز بیمارستانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/قدردانی-رئیس-انجمن-داروسازان-تهران-از-مدیر-داروخانه-بهارلو-به-عنوان-داروساز-بیمارستانی-منتخب-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران/161238

مرکز_آموزشی_درمانی_بهارلوداروخانه_13_آبانداروخانه_های_بیمارستانیداروسازی_ خبرنگار نسیبهنصیرپور تصاویر اخبار مرتبط قدردانی از داروسازان مرکز آموزشی درمانی بهارلو به مناسبت روز داروساز از داروسازان...

برگزاری ژورنال کلاب با موضوع ریسک فاکتورها و نحوه مدیریت وقایع ترومبوآمبولیک در بارداری در مرکز آموزشی درمانی بهارلو

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-ژورنال-کلاب-با-موضوع-ریسک-فاکتورها-و-نحوه-مدیریت-وقایع-ترومبوآمبولیک-در-بارداری-در-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو/161051

مرکز_آموزشی_درمانی_بهارلونحوه_مدیریت_وقایع_ترومبوآمبولیکفائزه_عباس_پور خبرنگار فهیمهنجاری اخبار مرتبط برگزاری ژورنال کلاب آموزشی در مرکز آموزشی درمانی بهارلو جلسه آموزشی ژورنال کلاب با موضوع ویتامین D در بارداری و...

گرامیداشت روز داروساز در مرکز آموزشی درمانی بهارلو

https://pr.tums.ac.ir/عکس/گرامیداشت-روز-داروساز-در-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو/160877

مرکز_آموزشی_درمانی_بهارلوگرامیداشت_روز_داروساز عکاس فهیمهنجاری اخبار مرتبط قدردانی از داروسازان مرکز آموزشی درمانی بهارلو به مناسبت روز داروساز از داروسازان مرکز آموزشی درمانی بهارلو به مناسبت روز بزرگداشت حکیم...

بررسی فرایند درمان مادران باردار مبتلا به کرونا با حضور نمایندگان کمیته دانشگاهی مورتالیتی مادر باردار پرخطر در بیمارستان بهارلو

https://pr.tums.ac.ir/عکس/بررسی-فرایند-درمان-مادران-باردار-مبتلا-به-کرونا-با-حضور-نمایندگان-کمیته-دانشگاهی-مورتالیتی-مادر-باردار-پرخطر-در-بیمارستان-بهارلو/160841

مرکز_آموزشی_درمانی_بهارلوکمیته_مورتالیتی_مادر_پرخطر عکاس فهیمهنجاری لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

تجلیل از پزشکان بازنشسته در مرکز آموزشی درمانی بهارلو

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/تجلیل-از-پزشکان-بازنشسته-در-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو/160790

مرکز_آموزشی_درمانی_بهارلوتجلیل_از_پزشکان_بازنشسته خبرنگار فهیمهنجاری تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

پیام تبریک مدیر مرکز آموزشی درمانی بهارلو به مناسبت روز کارمند

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/پیام-تبریک-مدیر-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو-به-مناسبت-روز-کارمند/160766

مرکز_آموزشی_درمانی_بهارلوروز_کارمند خبرنگار فهیمهنجاری لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه مشترک رئیس و متخصصان طب اورژانس مرکز آموزشی درمانی بهارلو

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-مشترک-رئیس-و-متخصصان-طب-اورژانس-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو/160679

مرکز_آموزشی_درمانی_بهارلو خبرنگار فهیمهنجاری لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...