108 مورد یافت شد

برگزاری کمیته اورژانس در مرکز آموزشی درمانی بهارلو

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-کمیته-اورژانس-در-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو/164212

مرکز آموزشی درمانی بهارلو گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/09/08- 15:11 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری کمیته اورژانس در مرکز آموزشی درمانی بهارلو کمیته...

با تلاش کادر درمانی مرکز آموزشی درمانی بهارلو زوج 90 ساله، کرونا را شکست دادند

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/با-تلاش-کادر-درمانی-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو-زوج-90-ساله،-کرونا-را-شکست-دادند/164156

مرکز آموزشی درمانی بهارلو زوج 90 ساله، کرونا را شکست دادند گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/09/06- 13:18 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> با تلاش کادر درمانی مرکز...

نشست دوستانه تیم مدیریتی بیمارستان و کمک بهیاران مرکز آموزشی درمانی بهارلو

https://pr.tums.ac.ir/عکس/نشست-دوستانه-تیم-مدیریتی-بیمارستان-و-کمک-بهیاران-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو/164115

مرکز آموزشی درمانی بهارلو تاریخ انتشار : 99/09/05- 10:42 تعداد بازدید خبر : نشست دوستانه تیم مدیریتی بیمارستان و کمک بهیاران مرکز آموزشی درمانی بهارلو 164115.mp3 نشست دوستانه تیم مدیریتی بیمارستان و کمک بهیاران...

نشست صمیمانه تیم مدیریتی بیمارستان و کمک بهیاران مرکز آموزشی درمانی بهارلو

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/نشست-صمیمانه-تیم-مدیریتی-بیمارستان-و-کمک-بهیاران-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو/164107

مرکز آموزشی درمانی بهارلو گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/09/05- 10:10 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> نشست صمیمانه تیم مدیریتی بیمارستان و کمک بهیاران مرکز آموزشی...

برگزاری اولین جلسه تیم تنفسی مرکز آموزشی درمانی بهارلو

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-اولین-جلسه-تیم-تنفسی-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو/164010

مرکز آموزشی درمانی بهارلو گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/09/02- 14:57 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری اولین جلسه تیم تنفسی مرکز آموزشی درمانی...

برگزاری اولین جلسه آذرماه تیم مدیریت و رهبری مرکز آموزشی درمانی بهارلو

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/برگزاری-اولین-جلسه-آذرماه-تیم-مدیریت-و-رهبری-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو/163954

مرکز آموزشی درمانی بهارلو گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/09/01- 12:46 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری اولین جلسه آذرماه تیم مدیریت و رهبری مرکز آموزشی...

برگزاری جلسه کمیته کنترل عفونت در مرکز آموزشی درمانی بهارلو

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-کنترل-عفونت-در-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو/163862

مرکز آموزشی درمانی بهارلو گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/08/28- 13:04 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری جلسه کمیته کنترل عفونت در مرکز آموزشی درمانی...

برگزاری کنفرانس علمی با موضوع مراقبتهای پیشگیرانه و غربالگری در بیماریهای زنان در مرکز آموزشی درمانی بهارلو

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-کنفرانس-علمی-با-موضوع-مراقبتهای-پیشگیرانه-و-غربالگری-در-بیماریهای-زنان-در-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو/163859

مرکز آموزشی درمانی بهارلو گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/08/28- 11:39 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری کنفرانس علمی با موضوع مراقبتهای پیشگیرانه و غربالگری...

برگزاری وبینار آموزشی با موضوع «شیوه نامه آموزش سلامت به مددجو» در مرکز آموزشی درمانی بهارلو

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-وبینار-آموزشی-با-موضوع-«شیوه-نامه-آموزش-سلامت-به-مددجو»-در-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو/163751

مرکز آموزشی درمانی بهارلو گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/08/26- 10:09 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری وبینار آموزشی با موضوع «شیوه نامه آموزش سلامت به...

قدردانی از کارکنان واحد مدارک پزشکی و پذیرش بیمارستان بهارلو به مناسبت هفته جهانی فناوری اطلاعات سلامت

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/قدردانی-از-کارکنان-واحد-مدارک-پزشکی-و-پذیرش-بیمارستان-بهارلو-به-مناسبت-هفته-جهانی-فناوری-اطلاعات-سلامت-/163583

قدردانی از کارکنان واحد مدارک پزشکی و پذیرش بیمارستان بهارلو به مناسبت هفته جهانی فناوری اطلاعات سلامت گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/08/22- 13:15 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...