246 مورد یافت شد

تشکیل جلسه ارتقای سلامت در مرکز طبی کودکان-قطب علمی طب کودکان کشور

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/تشکیل-جلسه-ارتقای-سلامت-در-مرکز-طبی-کودکان–قطب-علمی-طب-کودکان-کشور/161589

مرکز_طبی_کودکان خبرنگار لیلایوسفی تصاویر گالری عکس مرتبط برگزاری جلسه ارتقای سلامت در مرکز طبی کودکان-قطب علمی طب کودکان کشور لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

اهدای بسته های لوازم تحریر به بیماران بیمارستان مرکز طبی کودکان-قطب علمی طب کودکان کشور

https://pr.tums.ac.ir/عکس/اهدای-بسته-های-لوازم-تحریر-به-بیماران-بیمارستان-مرکز-طبی-کودکان–قطب-علمی-طب-کودکان-کشور/161587

مرکز_طبی_کودکانتوزیع_اقلام_اهدایی عکاس لیلایوسفی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه کمیته مورتالیتی در بیمارستان مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/برگزاری-جلسه-کمیته-مورتالیتی-در-بیمارستان-مرکز-طبی-کودکان/161586

مرکز_طبی_کودکان خبرنگار لیلایوسفی تصاویر گالری عکس مرتبط تشکیل جلسه کمیته مرگ و میر در بیمارستان مرکز طبی کودکان-قطب علمی طب کودکان کشور لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر...

تشکیل جلسه کمیته مرگ و میر در بیمارستان مرکز طبی کودکان-قطب علمی طب کودکان کشور

https://pr.tums.ac.ir/عکس/تشکیل-جلسه-کمیته-مرگ-و-میر-در-بیمارستان-مرکز-طبی-کودکان–قطب-علمی-طب-کودکان-کشور/161562

مرکز_طبی_کودکانجلسه_کمیته_مرگکمیته_مورتالیتی_و_موربیدیتی عکاس لیلایوسفی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه ارتقای سلامت در مرکز طبی کودکان-قطب علمی طب کودکان کشور

https://pr.tums.ac.ir/عکس/برگزاری-جلسه-ارتقای-سلامت-در-مرکز-طبی-کودکان–قطب-علمی-طب-کودکان-کشور/161546

مرکز_طبی_کودکاندفتر_آموزش_و_ارتقای_سلامت عکاس لیلایوسفی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

تشکیل جلسه کمیته مدیریت اطلاعات سلامت در مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/تشکیل-جلسه-کمیته-مدیریت-اطلاعات-سلامت-در-مرکز-طبی-کودکان/161530

مرکز_طبی_کودکانکمیته_اطلاعات_سلامت_ خبرنگار لیلایوسفی تصاویر گالری عکس مرتبط تشکیل جلسه کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات در مرکز طبی کودکان لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود...

تشکیل جلسه کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات در مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/عکس/تشکیل-جلسه-کمیته-مدیریت-اطلاعات-سلامت-و-فناوری-اطلاعات-در-مرکز-طبی-کودکان/161505

مرکز_طبی_کودکانجلسه_کمیته_مدیریت_اطلاعات_سلامت عکاس لیلایوسفی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دیدار شهردار ناحیه 2 منطقه 6 و هیئت همراه با رئیس مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دیدار-شهردار-ناحیه-2-منطقه-6--و-هیئت-همراه-با-رئیس-مرکز-طبی-کودکان/161498

مرکز_طبی_کودکان خبرنگار لیلایوسفی تصاویر اخبار مرتبط دیدار شهردار منطقه شش تهران و هیئت همراه با رئیس مرکز طبی کودکان به مناسبت روز پزشک، دکتر محمدرضا دهداری پور، شهردار منطقه شش تهران و هیئت همراه با...

دیدار شهردار ناحیه ۲ شهرداری منطقه ۶ تهران از بیمارستان مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/عکس/دیدار-شهردار-ناحیه-۲-شهرداری-منطقه-۶-تهران-از--بیمارستان-مرکز-طبی-کودکان/161438

مرکز_طبی_کودکانشهرداری_منطقه_6 عکاس لیلایوسفی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

نشست مشترک رئیس مرکز طبی کودکان با رئیس اداره سلامت کودکان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/نشست-مشترک-رئیس-مرکز-طبی-کودکان-با-رئیس-اداره-سلامت-کودکان/161405

مرکز_طبی_کودکان خبرنگار لیلایوسفی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...