1 مورد یافت شد

کنفرانس مجازی بیمارستان ضیائیان با مشارکت بیمارستان امام خمینی و بهارلو برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-کرونا/کنفرانس-مجازی-بیمارستان-ضیائیان-با-مشارکت-بیمارستان-امام-خمینی-و-بهارلو-برگزار-شد/159891

مشارکت بیمارستان امام خمینی و بهارلو برگزار شد گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/05/13- 13:09 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> کنفرانس مجازی بیمارستان ضیائیان با...