122 مورد یافت شد

قدردانی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي تهران از بیمارستان‌های برتر دانشگاه در حوزه کنترل عفونت

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/قدردانی-معاون-درمان--دانشگاه-علوم-پزشکي-تهران-از-بیمارستان‌های-برتر-دانشگاه-در-حوزه-کنترل-عفونت/159953

معاونت_درمان_دانشگاه خبرنگار نجمه باهو گالری عکس مرتبط قدردانی معاون درمان دانشگاه از مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در کسب رتبه برتر کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی تهران قدردانی دکتر علامه معاون درمان از بیمارستان‌های...

قدردانی معاونت درمان دانشگاه از گروه کنترل عفونت بیمارستان شریعتی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/قدردانی-معاونت-درمان-دانشگاه-از-گروه-کنترل-عفونت-بیمارستان-شریعتی/159948

معاونت_درمان_دانشگاهگروه_کنترل_عفونت_بیمارستان_شریعتی عکاس محمد مهدیولی اللهی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بازدید مسئول کنترل عفونت معاونت درمان از بیمارستان های بهارلو و ضیائیان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-مسئول-کنترل-عفونت-معاونت-درمان-از-بیمارستان-های-بهارلو-و-ضیائیان/159946

معاونت_درمان_دانشگاه خبرنگار نجمه باهو لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری هفتاد و هفتمین جلسه کمیسیون ماده 39 صدور مجوز فعالیت یا تمدید پروانه مراکز MMT در معاونت درمان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-هفتاد-و-هفتمین-جلسه-کمیسیون-ماده-39-صدور-مجوز-فعالیت-یا-تمدید-پروانه-مراکز-MMT-در-معاونت-درمان/159919

معاونت_درمان_دانشگاه_ خبرنگار نجمه باهو لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه بررسی علل مورتالیتی های بیمارستان های خصوصی تابعه در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-بررسی-علل-مورتالیتی-های-بیمارستان-های-خصوصی-تابعه-در-معاونت-درمان-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران/159647

معاونت_درمان_دانشگاه_علوم_پزشکی_تهرانمورتالیتی خبرنگار نجمه باهو لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه فوری هماهنگی برنامه بازدید جامع بازرسان ویژه کرونای دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران

https://pr.tums.ac.ir/عکس/جلسه-فوری-هماهنگی-برنامه-بازدید-جامع-بازرسان-ویژه-کرونای-دانشگاه‌های-علوم-پزشکی-شهر-تهران-/158788

معاونت_درمان_دانشگاه عکاس نجمه باهو لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه مدیران پرستاری بیمارستان‌های تابعه با حضور معاون درمان دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-مدیران-پرستاری-بیمارستان‌های-تابعه-با-حضور-معاون-درمان-دانشگاه/158738

معاونت_درمان_دانشگاهکرونا_را_شکست_میدهیمدکتر_سيد_فرشاد_علامه_دکتر_شکوه_ورعي_ خبرنگار نجمه باهو گالری عکس مرتبط قدردانی معاون درمان دانشگاه از مدیر سابق پرستاری و مدیران پرستاری بیمارستان های تابعه لیست اخبار 0 نظر...

جلسه سوپروایزرهای آموزشی بیمارستان های دولتی تابعه در معاونت درمان دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-سوپروایزرهای-آموزشی-بیمارستان-های-دولتی-تابعه-در-معاونت-درمان-دانشگاه/158724

معاونت_درمان_دانشگاه خبرنگار نجمه باهو لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری اولین جلسه کمیته برون‌سپاری بخش‌های بیمارستانی در معاونت درمان دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/برگزاری-اولین-جلسه-کمیته-برون‌سپاری-بخش‌های-بیمارستانی-در-معاونت-درمان-دانشگاه/158619

معاونت_درمان_دانشگاهجلسه_کمیته_برون‌سپاری_بخش‌های_بیمارستانی خبرنگار نجمه باهو لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه کمیته بررسی عوامل خطرهای شدید بارداری و زایمان در بیمارستان جامع بانوان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-بررسی-عوامل-خطرهای-شدید-بارداری-و-زایمان-در-بیمارستان-جامع-بانوان-آرش/158601

معاونت_درمان_دانشگاه خبرنگار نجمه باهو گالری عکس مرتبط جلسه تیرماه کمیته مورتالیتی و موربیدیتی در بیمارستان آرش لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...