142 مورد یافت شد

هم اندیشی کارشناسان هماهنگ کننده ایمنی بیمار بیمارستان های دولتی تابعه در معاونت درمان دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/هم-اندیشی-کارشناسان-هماهنگ-کننده-ایمنی-بیمار-بیمارستان-های-دولتی-تابعه-در-معاونت-درمان-دانشگاه/161722

معاونت_درمان_دانشگاه خبرنگار نجمه باهو لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه اعضای کارگروه مرگ‌ومیر پریناتال معاونت درمان دانشگاه در بیمارستان شریعتی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-اعضای-کارگروه-مرگ‌ومیر-پریناتال-معاونت-درمان-دانشگاه-در-بیمارستان-شریعتی--/161689

معاونت_درمان_دانشگاه خبرنگار فرانکمعصومي فرد تصاویر اخبار مرتبط جلسه کمیته مرگ‌ومیر پریناتال بیمارستان شریعتی برگزار شد اعضای کمیته مرگ‌ومیر پریناتال بیمارستان شریعتی تشکیل جلسه...

جلسه کمیته مرگ‌ومیر پریناتال بیمارستان شریعتی برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-کمیته-مرگ‌ومیر-پریناتال-بیمارستان-شریعتی-برگزار-شد/161688

معاونت_درمان_دانشگاه خبرنگار فرانکمعصومي فرد تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری کمیته بیمارستانی بررسی عوامل مؤثر در مرگ مادر باردار در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با حضور نمایندگان کمیته دانشگاهی و ستاد معاونت درمان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-دانشگاه/برگزاری-کمیته-بیمارستانی-بررسی-عوامل-مؤثر-در-مرگ-مادر-باردار-در-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)-با-حضور-نمایندگان-کمیته-دانشگاهی-و-ستاد-معاونت-درمان/161561

معاونت_درمان_دانشگاه_ خبرنگار نجمه باهو گالری عکس مرتبط سومین جلسه کمیته مرگ و میر مادران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

جلسه استحقاق سنجی درمان بیماران سرپایی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور نمایندگان ستاد معاونت درمان، مدیریت و فناوری اطلاعات دانشگاه، بیمارستان های تحت پوشش و سازمان‌ های بیمه گر

https://pr.tums.ac.ir/معاونت-ها-و-مراکز-ستادی/جلسه-استحقاق-سنجی-درمان-بیماران-سرپایی-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-با-حضور-نمایندگان-ستاد-معاونت-درمان،-مدیریت-و-فناوری-اطلاعات-دانشگاه،-بیمارستان-های-تحت-پوشش-و-سازمان‌-های-بیمه-گر/161527

معاونت_درمان_دانشگاهبیمه_سلامت خبرنگار نجمه باهو گالری عکس مرتبط جلسه هم اندیشی استحقاق سنجی درمان سرپایی در معاونت درمان دانشگاه لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

جلسه شورای مدیران معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-شورای-مدیران-معاونت-درمان-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران/161510

معاونت_درمان_دانشگاه خبرنگار نجمه باهو اخبار مرتبط برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر علی پور یکی از اولویت‌های مهم معاونت درمان در ماه‌های آتی را الکترونیک نمودن تمامی فعالیت‌های این...

جلسه مدیریت امور پرستاری دانشگاه با مدیران پرستاری بیمارستان‌های خصوصی با حضور معاون درمان دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-مدیریت-امور-پرستاری-دانشگاه-با-مدیران-پرستاری-بیمارستان‌های-خصوصی-با-حضور-معاون-درمان-دانشگاه/161495

معاونت_درمان_دانشگاه خبرنگار نجمه باهو گالری عکس مرتبط جلسه مدیران پرستاری بیمارستان های خصوصی تابعه با حضور معاون درمان دانشگاه لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

جلسه هم اندیشی استحقاق سنجی درمان سرپایی در معاونت درمان دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/عکس/جلسه-هم-اندیشی-استحقاق-سنجی-درمان-سرپایی-در-معاونت-درمان-دانشگاه/161492

معاونت_درمان_دانشگاهاقتصاد_درمان عکاس نجمه باهو لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه مدیران پرستاری بیمارستان های خصوصی تابعه با حضور معاون درمان دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/عکس/جلسه-مدیران-پرستاری-بیمارستان-های-خصوصی-تابعه-با-حضور-معاون-درمان-دانشگاه-/161489

معاونت_درمان_دانشگاه عکاس نجمه باهو لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری وبینار حمایت‌های تغذیه‌ای در بیماران مبتلا به کووید 19

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-دانشگاه/برگزاری-وبینار-حمایت‌های-تغذیه‌ای-در-بیماران-مبتلا-به-کووید-19/161414

معاونت_درمان_دانشگاه_ خبرنگار نجمه باهو لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...