7 مورد یافت شد

بیمارستان فارابی مجهز به دستگاه خودکار تهیه ماسک شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-کرونا/بیمارستان-فارابی-مجهز-به-دستگاه-خودکار-تهیه-ماسک-شد/159321

من_ماسک_میزنمکرونا_را_شکست_میدهیمزندگی_جریان_داردکووید-19ویروس_کرونا خبرنگار سید عباسقاضی میرسعید لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

عملکرد واحد بهداشت محیط بیمارستان فارابی در سه ماهه اول 99 بررسی شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/عملکرد-واحد-بهداشت-محیط-بیمارستان-فارابی-در-سه-ماهه-اول-99-بررسی-شد/159189

من_ماسک_میزنم خبرنگار حمیده امیدوار گالری عکس مرتبط برگزاری جلسه تیرماه 99 کمیته بهداشت محیط بیمارستان فارابی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا پوشیدن دستکش برای عموم مردم جهت پیشگیری از انتقال ویروس کرونا ضروری است

https://pr.tums.ac.ir/روشنگری-و-پاسخ-به-شایعات/اقدامات-پیشگیری-از-کرونا⁄-پاسخ-به-پرسش-آیا-پوشیدن-دستکش-برای-عموم-مردم-جهت-پیشگیری-از-انتقال-ویروس-کرونا-ضروری-است/158796

من_ماسک_میزنم خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر اخبار مرتبط اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا لازم است افراد فاقد علامت در محیط کار از ماسک و دستکش استفاده کنند دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات...

کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/-کمیته-مدیریت-خطر-حوادث-و-بلایای-بیمارستان-فارابی-/158878

من_ماسک_میزنمزندگی_جریان_دارد عکاس سید عباسقاضی میرسعید لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

آخرین دستورالعمل کشوری و استفاده همگانی از ماسک

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/آخرین-دستورالعمل-کشوری-و-استفاده-همگانی-از-ماسک/158782

من_ماسک_میزنمزندگی_جریان_داردداروخانه_13آبان خبرنگار نسیبهنصیرپور اخبار مرتبط به همت معاونت غذا ودارو مصاحبه با مدیر کلینیک مراقبت های دارودرمانی (فارماکوتراپی) داروخانه 13 آبان درباره کرونا و روش های پیشگیری از...

رییس بیمارستان فارابی: با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی می توانیم بحران کووید-19 را به خوبی مدیریت کنیم

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/رییس-بیمارستان-فارابی:-با-رعایت-دقیق-پروتکل-های-بهداشتی-می-توانیم-بحران-کووید–19-را-به-خوبی-مدیریت-کنیم/158759

من_ماسک_میزنمکارگروه_اضطراری_مقابله_با_کووید_19 خبرنگار سید عباسقاضی میرسعید گالری عکس مرتبط کارگروه اضطراری مقابله با بحران کووید-19 در بیمارستان فارابی برگزار شد لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود...

کارگروه اضطراری مقابله با بحران کووید-19 در بیمارستان فارابی برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/عکس/کارگروه-اضطراری-مقابله-با-بحران-کووید–19-در-بیمارستان-فارابی-برگزار-شد/158748

من_ماسک_میزنمکارگروه_اضطراری_مقابله_با_کووید-19زندگی_جریان_دارد عکاس سید عباسقاضی میرسعید لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...