7 مورد یافت شد

برگزاری جلسه بررسی فرآیندهای میز خدمت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده پیراپزشکی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-بررسی-فرآیندهای-میز-خدمت-معاونت-دانشجویی-و-فرهنگی-دانشکده-پیراپزشکی-/159038

میز_خدمت خبرنگار الهامحق شناس گالری عکس مرتبط گزارش تصویری جلسه هماهنگی فرآیندهای دانشجویی و فرهنگی در میز خدمت دانشکده پیراپزشکی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

گزارش تصویری جلسه هماهنگی فرآیندهای دانشجویی و فرهنگی در میز خدمت دانشکده پیراپزشکی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/گزارش-تصویری-جلسه-هماهنگی-فرآیندهای-دانشجویی-و-فرهنگی-در-میز-خدمت-دانشکده-پیراپزشکی/158955

میز_خدمت عکاس الهامحق شناس لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

میز خدمت معاونت دانشجویی فرهنگی آماده خدمت شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/میز-خدمت-معاونت-دانشجویی-فرهنگی-آماده-خدمت-شد

میز_خدمتدکتر_محمدحسین_پورغریبمعاونت_دانشجویی_فرهنگیدکتر_ماشاءاله_ترابی خبرنگار حسین شیخ محمدی گالری عکس مرتبط راه اندازی میز خدمت در معاونت دانشجویی فرهنگی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر...

راه اندازی میز خدمت در معاونت دانشجویی فرهنگی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/راه-اندازی-میز-خدمت-در-معاونت-دانشجویی-فرهنگی/158695

میز_خدمتمعاونت_دانشجویی_فرهنگیدکتر_محمدحسین_پورغریب عکاس حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری کارگاه آموزشی میز خدمت کارکنان واحد آموزش دانشکده بهداشت

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-کارگاه-آموزشی-میز-خدمت-کارکنان-واحد-آموزش-دانشکده-بهداشت/158568

میز_خدمتزندگی_جریان_دارد خبرنگار نسیبهجلالوند اخبار مرتبط نشست بررسی فرصت های سامانه میز خدمت در حوزه آموزش تشکیل شد در نشست فرصت های سامانه میز خدمت در حوزه آموزش در خصوص نرم‌افزار سروش، دو امضا و سرویس ECE با حضور...

کارگاه آموزشی میز خدمت کارکنان واحد آموزش دانشکده بهداشت

https://pr.tums.ac.ir/عکس/کارگاه-آموزشی-میز-خدمت-کارکنان-واحد-آموزش-دانشکده-بهداشت/158554

میز_خدمتکارگاه_آموزشیدانشکده_بهداشت عکاس آرزو نادرفر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

نشست بررسی فرصت های سامانه میز خدمت در حوزه آموزش تشکیل شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/نشست-بررسی-فرصت-های-سامانه-میز-خدمت-در-حوزه-آموزش-تشکیل-شد/158323

میز_خدمتدکتر_ترابی_ خبرنگار الهام علی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...