1 مورد یافت شد

دکتر نگین اسماعیل پور: برای آموزش عمومی مردم باید تصمیم‌گیرنده واحد و درست وجود داشته باشد

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/دکتر-نگین-اسماعیل-پور:-برای-آموزش-عمومی-مردم-باید-تصمیم‌گیرنده-واحد-و-درست-وجود-داشته-باشد-/160985

نگین اسماعیل پور: برای آموزش عمومی مردم باید تصمیم‌گیرنده واحد و درست وجود داشته باشد تاریخ انتشار : 99/06/22- 09:02 تعداد بازدید خبر : دکتر نگین اسماعیل پور: برای آموزش عمومی مردم باید تصمیم‌گیرنده واحد و درست وجود...