3 مورد یافت شد

بازدید دکتر پیروز حناچی شهردار تهران از پارکینگ طبقاتی و کلنگ زنی پروژه همراه سرا مجتمع بیمارستانی امام خمینی

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/بازدید-دکتر-پیروز-حناچی-شهردار-تهران-از--پارکینگ-طبقاتی-و-کلنگ-زنی-پروژه-همراه-سرا--مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-

همراه سرامجتمع بیمارستانی امام خمینی تاریخ انتشار : 1399/12/05- 14:17 تعداد بازدید خبر : بازدید دکتر پیروز حناچی شهردار تهران ازپارکینگ طبقاتی و کلنگ زنی پروژه همراه سرامجتمع بیمارستانی امام خمینی ...

بازدید شهردار تهران از پارکینگ طبقاتی مجتمع بیمارستانی امام خمینی و مراسم کلنگ زنی همراه سرای بیماران در ضلع جنوبی میدان توحید

https://pr.tums.ac.ir/عکس/بازدید-شهردار-تهران-از-پارکینگ-طبقاتی-مجتمع-بیمارستانی--امام-خمینی-و-مراسم-کلنگ-زنی-همراه-سرای-بیماران-در-ضلع-جنوبی-میدان-توحید-/170765

همراه سرای بیماران در ضلع جنوبی میدان توحید تاریخ انتشار : 1399/12/05- 12:43 تعداد بازدید خبر : بازدید شهردار تهران از پارکینگ طبقاتی مجتمع بیمارستانیامام خمینی و مراسم کلنگ زنی همراه سرای بیماران در ضلع جنوبی میدان...

توافق نیروی زمینی ارتش با مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) در حل

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-کریمی:-خیری-بالاتر-از-کمک-ارتش-به-اختصاص-زمین-مجاور-بیمارستان-برای-خدمت-رسانی-به-بیماران-نیست/167401

همراه سرای مناسب و کمبود خدمات عمومی، از جمله نیازهای مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برای توسعه فیزیکی متوازن و پاسخگویی به نیاز بیماران عنوان شد.در ابتدای این نشست، دکتر صادق نیت، رییس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ضمن تقدیر از حمایت همیشگی ارتش و...