35 مورد یافت شد

یازدهمین جلسه هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/یازدهمین-جلسه-هیئت-رئیسه-دانشکده-پرستاری-و-مامایی/159959

هیئت_رئیسه_دانشکده_پرستاریهیئت_رئیسهپرستاریماماییهیئت_رئیسه_دانشکده_پرستاری_و_مامایی عکاس حسین اکبریان گالری عکس مرتبط هشتمین جلسه هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی نهمین جلسه هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی دهمین...

هجدهمین جلسه هیئت رئیسه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-هجدهمین-جلسه-هیئت-رئیسه-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/159786

هیئت_رئیسه_مجتمع_بیمارستانی_امام عکاس اخبار مرتبط شانزدهمین جلسه هیئت‌رئیسه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد شانزدهمین جلسه هیئت‌رئیسه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با حضور رئیس مجتمع، معاونان و روسای...

دهمین جلسه هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/دهمین-جلسه-هیئت-رئیسه-دانشکده-پرستاری-و-مامایی/159703

هیئت_رئیسه_دانشکده_پرستاریدانشکده_پرستاری_و_ماماییپرستاریماماییهیئت_رئیسه عکاس حسین اکبریان گالری عکس مرتبط هشتمین جلسه هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی نهمین جلسه هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی لیست...

هفدهمین جلسه هیئت رئیسه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/هفدهمین-جلسه-هیئت-رئیسه-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/159553

هیئت_رئیسه_مجتمع_بیمارستانی_امام عکاس شهرهبیات اخبار مرتبط پانزدهمین جلسه هیئت‌رئیسه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد پانزدهمین جلسه هیئت‌رئیسه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با حضور رئیس مجتمع، معاونان...

نهمین جلسه هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/نهمین-جلسه-هیئت-رئیسه-دانشکده-پرستاری-و-مامایی/159475

هیئت_رئیسه_دانشکده_پرستارینهمین_جلسه_هیئت_رئیسه_دانشکده_پرستاری_و_ماماییدانشکده_پرستاری_و_ماماییپرستاریماماییتهرانشورای_یک عکاس حسین اکبریان لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

شانزدهمین جلسه هیئت رئیسه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-شانزدهمین-جلسه-هیئت-رئیسه-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/159347

هیئت_رئیسه_مجتمع_بیمارستانی_امام عکاس شهرهبیات اخبار مرتبط چهاردهمین جلسه هیئت‌رئیسه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد چهاردهمین جلسه هیئت‌رئیسه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با حضور رئیس مجتمع، معاونان...

هشتمین جلسه هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/هشتمین-جلسه-هیئت-رئیسه-دانشکده-پرستاری-و-مامایی/159264

هیئت_رئیسه_دانشکده_پرستاری_و_ماماییدانشکده_پرستاری_و_ماماییهیئت_رئیسه عکاس حسین اکبریان لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دکتر کریمی: سیاست‌گذاری براساس تحلیل روند ده‌ساله، زمینه‌ساز برنامه‌ریزی جامع برای آینده دانشگاه است

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/-دکتر-کریمی:-سیاست‌گذاری-براساس-تحلیل-روند-ده‌ساله،-زمینه‌ساز-برنامه‌ریزی-جامع-برای-آینده-دانشگاه-است/159153

هیئت_رئیسه_دانشگاهدکتر_عباسعلی_کریمیمرکز_تحقیق_و_توسعه_سیاست_های_دانشگاه خبرنگار سمیراكرمي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

پانزدهمین جلسه هیئت رئیسه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-پانزدهمین-جلسه-هیئت-رئیسه-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/159086

هیئت_رئیسه_مجتمع_بیمارستانی_امام عکاس شهرهبیات اخبار مرتبط دوازدهمین جلسه هیئت‌رئیسه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد دوازدهمین جلسه هیئت‌رئیسه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با حضور رئیس، معاونان و...

دکتر کریمی: دانشگاه محل مدیران تمام‌وقت، علاقه‌مند، پاک دست و اهل تعامل است

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/-دکتر-کریمی:-دانشگاه-محل-مدیران-تمام‌وقت،-علاقه‌مند،-پاک-دست-و-اهل-تعامل-است/158865

هیئت_رئیسه_دانشگاه_مجتمع_بیمارستانی_یاسدکتر_عباسعلی_کریمی خبرنگار سمیراكرمي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...