81 مورد یافت شد

برگزاری جلسه هیئت رئیسه دانشکده پیراپزشکی با محوریت بررسی برنامه های آموزشی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-هیئت-رئیسه-دانشکده-پیراپزشکی-با-محوریت-بررسی-برنامه-های-آموزشی/168500

هیئت رئیسه دانشکده پیراپزشکی با محوریت بررسی برنامه های آموزشی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/10/23- 10:12 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری جلسه هیئت رئیسه...

بررسی راهکارهای مدیریت هزینه های پژوهش در جلسه هیئت رئیسه بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/بررسی-راهکارهای-مدیریت-هزینه-های-پژوهش-در-جلسه-هیئت-رئیسه-بیمارستان-فارابی/168298

هیئت رئیسه بیمارستان فارابی تاریخ انتشار : 99/10/18- 10:38 تعداد بازدید خبر : بررسی راهکارهای مدیریت هزینه های پژوهش در جلسه هیئت رئیسه بیمارستان فارابی 168298.mp3 بررسی راهکارهای مدیریت هزینه های پژوهش در...

جلسه هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-جلسه-هیئت-رئیسه-دانشکده-پرستاری-و-مامایی-/168091

هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی تاریخ انتشار : 99/10/14- 14:13 تعداد بازدید خبر : جلسه هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی 168091.mp3 جلسه هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی جلسه هیئت رئیسه...

سی و پنجمین جلسه هیئت رئیسه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/سی-و-پنجمین-جلسه-هیئت-رئیسه-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/168016

هیئت رئیسه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تاریخ انتشار : 99/10/13- 09:35 تعداد بازدید خبر : سی و پنجمین جلسه هیئت رئیسه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) 168016.mp3 سی و پنجمین جلسه هیئت رئیسه مجتمع...

برگزاری جلسه هیئت رئیسه دانشکده پیراپزشکی با محوریت مشارکت بیشتر دانشکده در فعالیت های مختلف دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-هیئت-رئیسه-دانشکده-پیراپزشکی-با-محوریت-مشارکت-بیشتر-دانشکده-در-فعالیت-های-مختلف-دانشگاه-/167791

هیئت رئیسه دانشکده پیراپزشکی با محوریت مشارکت بیشتر دانشکده در فعالیت های مختلف دانشگاه گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/10/07- 21:20 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

برگزاری نشست هیئت رئیسه دانشکده پیراپزشکی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/برگزاری-نشست-هیئت-رئیسه-دانشکده-پیراپزشکی-/167790

هیئت رئیسه دانشکده پیراپزشکی تاریخ انتشار : 99/10/07- 21:09 تعداد بازدید خبر : برگزاری نشست هیئت رئیسه دانشکده پیراپزشکی 167790.mp3 برگزاری نشست هیئت رئیسه دانشکده پیراپزشکی جلسه هیئت رئیسه دانشکده...

دیدار هیئت رئیسه بیمارستان مرکز طبی کودکان با پرستاران در روز فرخنده پرستار

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دیدار-هیئت-رئیسه-بیمارستان-مرکز-طبی-کودکان-با-پرستاران-در-روز-فرخنده-پرستار/167318

هیئت رئیسه بیمارستان مرکز طبی کودکان با پرستاران در روز فرخنده پرستار گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/09/30- 07:20 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> دیدار هیئت رئیسه...

دکتر کریمی: از پژوهشکده بیماری‌های قلب و عروق انتظار می‌رود پاسخگوی سؤالات جامعه در این حوزه باشد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-کریمی:-از-پژوهشکده-بیماری‌های-قلب-و-عروق-انتظار-می‌رود-پاسخگوی-سؤالات-جامعه-در-این-حوزه-باشد/167001

دکتر کریمی: از پژوهشکده بیماری‌های قلب و عروق انتظار می‌رود پاسخگوی سؤالات جامعه در این حوزه باشد گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/09/23- 18:15 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

جلسه 23 آذر 99 هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://pr.tums.ac.ir/عکس/جلسه-23-آذر-99-هیئت-رئیسه-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-/166963

هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران تاریخ انتشار : 99/09/23- 10:45 تعداد بازدید خبر : جلسه 23 آذر 99 هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران 166963.mp3 جلسه 23 آذر 99 هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران...

از طرح چالش های مجازی سازی برنامه های آموزشی تا بررسی مسائل روز دانشکده در جلسه هیئت رئیسه دانشکده پزشکی

https://pr.tums.ac.ir/دانشکده-پزشکی/از-طرح-چالش-های-مجازی-سازی-برنامه-های-آموزشی-تا-بررسی-مسائل-روز-دانشکده-در-جلسه-هیئت-رئیسه-دانشکده-پزشکی

هیئت رئیسه دانشکده پزشکی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/09/22- 14:07 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> از طرح چالش های مجازی سازی برنامه های آموزشی تا بررسی مسائل...