58 مورد یافت شد

جلسه 27 مهر 99 هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکي تهران

https://pr.tums.ac.ir/عکس/جلسه-27-مهر-99-هیئت-رئیسه-دانشگاه-علوم-پزشکي-تهران-/162698

هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکي تهران تاریخ انتشار : 99/07/27- 15:49 تعداد بازدید خبر : جلسه 27 مهر 99 هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکي تهران 162698.mp3 جلسه 27 مهر 99 هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکي تهران...

تاکید دکتر کریمی بر نظارت توزیع مناسب بیماران در بیمارستان‌ها

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/تاکید-دکتر-کریمی-بر-نظارت-توزیع-مناسب-بیماران-در-بیمارستان‌ها-/162697

تاکید دکتر کریمی بر نظارت توزیع مناسب بیماران در بیمارستان‌ها گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/07/27- 15:17 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> نشست هیئت‌رئیسه دانشگاه...

در جلسه هیئت رئیسه بیمارستان فارابی بر همکاری همه کارکنان برای کاهش کسورات بیمه ای تاکید شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/در-جلسه-هیئت-رئیسه-بیمارستان-فارابی-بر-همکاری-همه-کارکنان-برای-کاهش-کسورات-بیمه-ای-تاکید-شد/162649

هیئت رئیسه بیمارستان فارابی بر همکاری همه کارکنان برای کاهش کسورات بیمه ای تاکید شد گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/07/24- 13:11 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> در...

دکتر کریمی: سیاست دانشگاه تداوم پویایی علمی و اجرایی باوجود دوران سخت پاندمی کووید 19 است

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-کریمی:-سیاست-دانشگاه-تداوم-پویایی-علمی-و-اجرایی-باوجود-دوران-سخت-پاندمی-کووید-19-است/162450

دکتر کریمی: سیاست دانشگاه تداوم پویایی علمی و اجرایی باوجود دوران سخت پاندمی کووید 19 است گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/07/20- 17:34 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

جلسه 20 مهر 99 هیئت رئیسه دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/عکس/جلسه-20-مهر-99-هیئت-رئیسه-دانشگاه-/162445

هیئت رئیسه دانشگاه تاریخ انتشار : 99/07/20- 14:45 تعداد بازدید خبر : جلسه 20 مهر 99 هیئت رئیسه دانشگاه 162445.mp3 جلسه 20 مهر 99 هیئت رئیسه دانشگاه جلسه هیئت رئیسه دانشگاه با حضور دکتر...

دومین جلسه هیئت رئیسه بیمارستان فارابی در مهرماه 99 برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/عکس/دومین-جلسه-هیئت-رئیسه-بیمارستان-فارابی-در-مهرماه-99-برگزار-شد/162325

هیئت رئیسه بیمارستان فارابی در مهرماه 99 برگزار شد تاریخ انتشار : 99/07/16- 09:19 تعداد بازدید خبر : دومین جلسه هیئت رئیسه بیمارستان فارابی در مهرماه 99 برگزار شد 162325.mp3 دومین جلسه هیئت رئیسه بیمارستان...

دکتر کریمی: ارتقاي شاخص‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه در کشور، نشان‌دهنده برنامه‌ریزی، مشارکت و نشاط علمی در دانشگاه است

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/-دکتر-کریمی:-ارتقاي-شاخص‌های-آموزشی-و-پژوهشی-دانشگاه-در-کشور،-نشان‌دهنده-برنامه‌ریزی،-مشارکت-و-نشاط-علمی-در-دانشگاه-است/162213

دکتر کریمی: ارتقاي شاخص‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه در کشور، نشان‌دهنده برنامه‌ریزی، مشارکت و نشاط علمی در دانشگاه است گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/07/13- 18:01 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه :...

جلسه هیئت رئیسه دانشگاه و روسای دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-جلسه-هیئت-رئیسه-دانشگاه-و-روسای-دانشکده-های-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-/162202

هیئت رئیسه دانشگاه و روسای دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران تاریخ انتشار : 99/07/13- 13:51 تعداد بازدید خبر : جلسه هیئت رئیسه دانشگاه و روسای دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران 162202.mp3 جلسه هیئت...

دکتر کریمی: دانشگاه با هرگونه واگذاری بخش های آموزشی و درمانی که با جان مردم سروکار دارند موافق نیست

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-کریمی:-دانشگاه-با-هرگونه-واگذاری-بخش-های-آموزشی-و-درمانی-که-با-جان-مردم-سروکار-دارند-موافق-نیست/161988

دکتر کریمی: دانشگاه با هرگونه واگذاری بخش های آموزشی و درمانی که با جان مردم سروکار دارند موافق نیست گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/07/07- 08:55 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

جلسه 6 مهر 99 هیئت رئیسه دانشگاه با روسای بیمارستان ها

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-جلسه-6-مهر-99-هیئت-رئیسه-دانشگاه-با-روسای-بیمارستان-ها-/161974

هیئت رئیسه دانشگاه با روسای بیمارستان ها تاریخ انتشار : 99/07/06- 14:29 تعداد بازدید خبر : جلسه 6 مهر 99 هیئت رئیسه دانشگاه با روسای بیمارستان ها 161974.mp3 جلسه 6 مهر 99 هیئت رئیسه دانشگاه با...