3 مورد یافت شد

دومین جلسه کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دومین-جلسه-کمیته-اقتصاد-درمان،-دارو-و-تجهیزات-پزشکی-بیمارستان-فارابی-در-سال-99-برگزار-شد/159040

واحد_تجهیزات_پزشکی خبرنگار حمیده امیدوار گالری عکس مرتبط جلسه تیرماه 99 کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

جلسه تیرماه 99 کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/جلسه-تیرماه-99-کمیته-اقتصاد-درمان،-دارو-و-تجهیزات-پزشکی-بیمارستان-فارابی/158973

واحد_تجهیزات_پزشکی عکاس حمیده امیدوار لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

تلاش کارکنان واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان شریعتی، همدوش پزشکان و پرستاران

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/تلاش-کارکنان-واحد-تجهیزات-پزشکی-بیمارستان-شریعتی،-همدوش-پزشکان-و-پرستاران-/152780

واحد_تجهیزات_پزشکیبیمارستان_شریعتیکرونا_را_شکست_میدهیم عکاس محمدرضا رضا سلطانی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...