122 مورد یافت شد

برگزاری جلسه آموزشی برنامه سلامت سالمندان در مرکز بهداشت جنوب تهران

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-آموزشی-برنامه-سلامت-سالمندان-در-مرکز-بهداشت-جنوب-تهران/161585

کرونا_را_شکست_می_دهیم خبرنگار نگارديوبندي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بازدید کارشناس مسئول مرکز بهداشت جنوب تهران از بازگشایی مدارس متوسطه دور اول دخترانه جهان تربیت منطقه 10 آموزش‌وپرورش درسال تحصیلی جدید

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-کارشناس-مسئول-مرکز-بهداشت-جنوب-تهران-از-بازگشایی-مدارس-متوسطه-دور-اول-دخترانه-جهان-تربیت-منطقه-10-آموزش‌وپرورش-درسال-تحصیلی-جدید/161367

کرونا_را_شکست_می_دهیممرکز_بهداشت_جنوب_تهران خبرنگار نگارديوبندي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

فاطمه دریغ گفتار: بیمارانی که ترس و نگرانی‌شان در مقایسه با سایر بیماران بیشتر بود روند بهبودشان کمتر بود

https://pr.tums.ac.ir/ستاد-مرکزی-روابط-عمومی/فاطمه-دریغ-گفتار:-بیمارانی-که-ترس-و-نگرانی‌شان-در-مقایسه-با-سایر-بیماران-بیشتر-بود-روند-بهبودشان-کمتر-بود/160946

کرونا_را_شکست_می_دهیم فیلمبردار/ تدوین کننده حمیده ایزدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه هماهنگی واحدهای مرکز بهداشت جنوب تهران با عنوان نظارت بر بازگشایی مدارس

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-هماهنگی-واحدهای-مرکز-بهداشت-جنوب-تهران-با-عنوان-نظارت-بر-بازگشایی-مدارس/161288

کرونا_را_شکست_می_دهیم خبرنگار نگارديوبندي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

خاطرات کرونایی(قسمت هشتم)

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/خاطرات-کرونایی(قسمت-هشتم)/161284

کرونا_را_شکست_می_دهیم فیلمبردار/ تدوین کننده شهرهبیات لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

مستند «افق سلامت در پساکرونا»/دکتر شاهرخ کربلایی صالح: خطر مرگ ومیر ناشی از حمله های قلبی، بیشتر از خطر مرگ و میر ناشی از کرونا است

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/مستند-«افق-سلامت-در-پساکرونا»⁄دکتر-شاهرخ-کربلایی-صالح:-خطر-مرگ-ومیر-ناشی-از-حمله-های-قلبی،-بیشتر-از-خطر-مرگ-و-میر-ناشی-از-کرونا-است/161182

کرونا_را_شکست_می_دهیم فیلمبردار/ تدوین کننده مجید بابایی گالری فیلم مرتبط مستند «افق سلامت در پساکرونا»/دکتر محمدرضا قینی: مردم به علت ترس از کرونا به بیمارستان مراجعه نمي کنند و گاهي بيماري هايشان به مراحل پيشرفته...

برگزاری جلسه کمیته واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت جنوب تهران با جمعیت دفاع از کودکان

https://pr.tums.ac.ir/شبکه-های-بهداشتی-و-درمانی/برگزاری-جلسه-کمیته-واحد-سلامت-نوجوانان،-جوانان-و-مدارس-مرکز-بهداشت-جنوب-تهران-با-جمعیت-دفاع-از-کودکان/160934

کرونا_را_شکست_می_دهیممرکز_بهداشت_جنوب_تهران خبرنگار نگارديوبندي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

تحقق اجرای برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت با همراهی طرح سامان در مرکز بهداشت جنوب تهران

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/تحقق-اجرای-برنامه-هر-خانه-یک-پایگاه-سلامت-با-همراهی-طرح-سامان-در-مرکز-بهداشت-جنوب-تهران/160372

کرونا_را_شکست_می_دهیم خبرنگار نگارديوبندي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دکتر محمد صادق حسنوند: به عنوان محقق نیازمند این هستیم که داده ها و اطلاعات خودمان را درباره کرونا به اشتراک بگذاریم

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/دکتر-محمد-صادق-حسنوند:-به-عنوان-محقق-نیازمند-این-هستیم-که-داده-ها-و-اطلاعات-خودمان-را-درباره-کرونا-به-اشتراک-بگذاریم-/160278

کرونا_را_شکست_می_دهیم فیلمبردار/ تدوین کننده سارا احمدی زاده گالری فیلم مرتبط دکتر کاظم ندافی: به سمت وحدت رویه بهتر در پیشگیری از کرونا و آموزش همگانی می رویم لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود...

توزیع گل و شیرینی به مناسبت عید غدیر خم دربخش های درگیر کرونا توسط قرارگاه جهادی نرجس خاتون در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/توزیع-گل-و-شیرینی-به-مناسبت-عید-غدیر-خم-دربخش-های-درگیر-کرونا-توسط-قرارگاه-جهادی-نرجس-خاتون-در-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/160049

کرونا_را_شکست_می_دهیم فیلمبردار/ تدوین کننده شهرهبیات لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...