1 مورد یافت شد

جلسه کمیته بحران بیمارستان شریعتی با حضور اعضا برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-کمیته-بحران-بیمارستان-شریعتی-با-حضور-اعضا-برگزار-شد/158439

کمیته_بحران_بیمارستان_شریعتی خبرنگار فرانکمعصومي فرد تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...