19 مورد یافت شد

جلسه دوم کمیته آسیب شناسی، مرگ و میر و عوارض بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/--جلسه-دوم-کمیته-آسیب-شناسی،-مرگ-و-میر-و-عوارض-بیمارستان-فارابی-در-سال-99-برگزار-شد/161675

گروه_چشم_پزشکی_دانشگاه_علوم_پزشکی_تهرانکمیته_آسیب_شناسی،_مرگ_و_میر_و_عوارض_بیمارستان_فارابیمورتالیتی_و_موربیدیتی خبرنگار حمیده امیدوار گالری عکس مرتبط اولین جلسه کمیته آسیب شناسی، عوارض و مرگ ومیر بیمارستان فارابی در سال 99...

دومین جلسه کمیته آسیب شناسی عوارض و مرگ و میر بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/عکس/دومین-جلسه-کمیته-آسیب-شناسی-عوارض-و-مرگ-و-میر-بیمارستان-فارابی--در-سال-99-برگزار-شد/161666

گروه_چشم_پزشکی_دانشگاه_علوم_پزشکی_تهرانکمیته_آسیب_شناسی_عوارض_و_مرگ_و_میر_بیمارستان_فارابیمورتالیتی_و_موربیدیتی عکاس حمیده امیدوار اخبار مرتبط برگزاری جلسه مشترک کمیته های کنترل عفونت وآسیب شناسی، عوارض و مرگ و میر...

برگزاری جلسه مشترک کمیته های کنترل عفونت وآسیب شناسی، عوارض و مرگ و میر بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-مشترک-کمیته-های-کنترل-عفونت-وآسیب-شناسی،-عوارض-و-مرگ-و-میر-بیمارستان-فارابی-/161409

گروه_چشم_پزشکی_دانشگاه_علوم_پزشکی_تهرانگروه_بیهوشی_بیمارستان_فارابی خبرنگار حمیده امیدوار اخبار مرتبط اولین جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد شاخص های فصل بهار در جلسه تیرماه 99 کمیته کنترل...

تصویب 14طرح پژوهشی و پروپوزال در جلسه شهریور ماه 99 شورای پژوهشی بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/تصویب-14طرح-پژوهشی-و-پروپوزال-در-جلسه-شهریور-ماه-99-شورای-پژوهشی-بیمارستان-فارابی-/160967

گروه_چشم_پزشکی_دانشگاه_علوم_پزشکی_تهراندکتر_محمد_طاهر_رجبی خبرنگار حمیده امیدوار اخبار مرتبط اولین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد پنج پایان نامه و یک طرح در اولین جلسهسال 99 شورای پژوهشی...

سومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/عکس/سومین-جلسه-شورای-پژوهشی-بیمارستان-فارابی-در-سال-99-برگزار-شد/160963

گروه_چشم_پزشکی_دانشگاه_علوم_پزشکی_تهرانطرح_پژوهشی عکاس حمیده امیدوار لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری دومین جلسه شورای آموزشی گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 99

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/برگزاری-دومین-جلسه-شورای-آموزشی-گروه-چشم-پزشکی-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-در-سال-99/160067

گروه_چشم_پزشکی_دانشگاه_علوم_پزشکی_تهرانگروه_چشم_پزشکی_دانشگاه_علوم_پزشکی_تهراندکتر_محمد_رضا_اکبری خبرنگار حمیده امیدوار گالری عکس مرتبط برگزاری جلسه مرداد99 شورای آموزشی گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران لیست...

برگزاری جلسه مرداد99 شورای آموزشی گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://pr.tums.ac.ir/عکس/برگزاری-جلسه-مرداد99-شورای-آموزشی-گروه-چشم-پزشکی-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-/160058

گروه_چشم_پزشکی_دانشگاه_علوم_پزشکی_تهرانگروه_چشم_پزشکی_دانشگاه_علوم_پزشکی_تهراندکتر_محمد_رضا_اکبری عکاس حمیده امیدوار لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

پایان رقابت متقاضیان ورود به رشته های فلوشیپ چشم پزشکی سال 99 بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/پایان-رقابت-متقاضیان-ورود-به-رشته-های-فلوشیپ-چشم-پزشکی-سال-99-بیمارستان-فارابی/159990

گروه_چشم_پزشکی_دانشگاه_علوم_پزشکی_تهرانآزمون_شفاهی_پذیرش_فلوشیپ_چشم_پزشکی_سال_99فلوشیپ_جراحی_پلاستیک_و_ترمیمی_چشماربیت_و_آکولوپلاستی خبرنگار حمیده امیدوار اخبار مرتبط اسامی قبول شدگان آزمون کتبی فلوشیپ سال ۹۹ اعلام شد/...

برگزاری آزمون شفاهی پذیرش فلوشیپ جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم سال 99 در بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/برگزاری-آزمون-شفاهی-پذیرش-فلوشیپ-جراحی-پلاستیک-و-ترمیمی-چشم-سال-99-در-بیمارستان-فارابی/159985

گروه_چشم_پزشکی_دانشگاه_علوم_پزشکی_تهراناربیت_و_آکولوپلاستی عکاس حمیده امیدوار اخبار مرتبط برگزاری اولین روز آزمون شفاهی پذیرش فلوشیپ چشم پزشکی سال 99 در بیمارستان فارابی مرحله شفاهی پذیرش دستیار فوق تخصصی (فوشیپ)...

برگزاری آزمون شفاهی پذیرش فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی سال 99 در بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/برگزاری-آزمون-شفاهی-پذیرش-فلوشیپ-قرنیه-و-خارج-چشمی-سال-99-در-بیمارستان-فارابی-/159940

گروه_چشم_پزشکی_دانشگاه_علوم_پزشکی_تهرانگروه_قرنیه_و_خارج_چشمی_بیمارستان_فارابی عکاس حمیده امیدوار اخبار مرتبط اسامی قبول شدگان آزمون کتبی فلوشیپ سال ۹۹ اعلام شد/ آغاز آزمون شفاهی از فردا 12 مرداد اسامی نهایی...