1 مورد یافت شد

برگزاری آزمون شفاهی پذیرش فلوشیپ گلوکوم سال 99 در بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/برگزاری-آزمون-شفاهی-پذیرش-فلوشیپ-گلوکوم-سال-99-در-بیمارستان-فارابی-/159937

گروه_گلوکوم_بیمارستان_فارابی عکاس حمیده امیدوار اخبار مرتبط اسامی قبول شدگان آزمون کتبی فلوشیپ سال ۹۹ اعلام شد/ آغاز آزمون شفاهی از فردا 12 مرداد اسامی نهایی پذیرفته شدگان آزمون کتبی فلوشیپ سال 99 پس از رسیدگی به...