24 مورد یافت شد

برگزاری کمیته اورژانس در مرکز آموزشی درمانی بهارلو

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-کمیته-اورژانس-در-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو/164212

tums خبرنگار فهیمهنجاری تصاویر اخبار مرتبط برگزاری کمیته اورژانس، تریاژ و تعیین تکلیف در مرکز آموزشی درمانی بهارلو جلسه کمیته اورژانس، تریاژ و تعیین تکلیف در دفتر ریاست بیمارستان بهارلو تشکیل...

با تلاش کادر درمانی مرکز آموزشی درمانی بهارلو زوج 90 ساله، کرونا را شکست دادند

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/با-تلاش-کادر-درمانی-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو-زوج-90-ساله،-کرونا-را-شکست-دادند/164156

tums خبرنگار فهیمهنجاری لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

نشست دوستانه تیم مدیریتی بیمارستان و کمک بهیاران مرکز آموزشی درمانی بهارلو

https://pr.tums.ac.ir/عکس/نشست-دوستانه-تیم-مدیریتی-بیمارستان-و-کمک-بهیاران-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو/164115

tums عکاس فهیمهنجاری لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

نشست صمیمانه تیم مدیریتی بیمارستان و کمک بهیاران مرکز آموزشی درمانی بهارلو

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/نشست-صمیمانه-تیم-مدیریتی-بیمارستان-و-کمک-بهیاران-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو/164107

tums خبرنگار فهیمهنجاری لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری اولین جلسه تیم تنفسی مرکز آموزشی درمانی بهارلو

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-اولین-جلسه-تیم-تنفسی-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو/164010

tums خبرنگار فهیمهنجاری تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری اولین جلسه آذرماه تیم مدیریت و رهبری مرکز آموزشی درمانی بهارلو

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/برگزاری-اولین-جلسه-آذرماه-تیم-مدیریت-و-رهبری-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو/163954

tums خبرنگار فهیمهنجاری لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه کمیته کنترل عفونت در مرکز آموزشی درمانی بهارلو

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-کنترل-عفونت-در-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو/163862

tums خبرنگار فهیمهنجاری لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری کنفرانس علمی با موضوع مراقبتهای پیشگیرانه و غربالگری در بیماریهای زنان در مرکز آموزشی درمانی بهارلو

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-کنفرانس-علمی-با-موضوع-مراقبتهای-پیشگیرانه-و-غربالگری-در-بیماریهای-زنان-در-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو/163859

tums خبرنگار فهیمهنجاری لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری وبینار آموزشی با موضوع «شیوه نامه آموزش سلامت به مددجو» در مرکز آموزشی درمانی بهارلو

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-وبینار-آموزشی-با-موضوع-«شیوه-نامه-آموزش-سلامت-به-مددجو»-در-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو/163751

tums خبرنگار فهیمهنجاری فایل ها دانلود فایل لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

قدردانی از کارکنان واحد مدارک پزشکی و پذیرش بیمارستان بهارلو به مناسبت هفته جهانی فناوری اطلاعات سلامت

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/قدردانی-از-کارکنان-واحد-مدارک-پزشکی-و-پذیرش-بیمارستان-بهارلو-به-مناسبت-هفته-جهانی-فناوری-اطلاعات-سلامت-/163583

tumsدانشگاه_علوم_پزشکی_تهرانمرکز_آموزشی_درمانی_بهارلو خبرنگار فهیمهنجاری تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...